Giờ chầu Thiếu Nhi. Chúa nhật I-XXXIV Thường Niên B

0

 CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – B

PHỤC VỤ TRONG SỰ LIÊN ĐỚI

Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Mc9,38-43. 45. 47-48

9:38     Khi ấy, Gioan nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.”

9:39 Nhưng Chúa Giêsu nói: “Đừng ngăn cản người ấy, vì không ai nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại có thể nói xấu Thầy.

9:40 Thật vậy, ai không chống đối chúng ta, là ủng hộ chúng ta.”

9:41 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ai cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đức Kitô, thì quả thật Thầy bảo các con: người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

9:42 Ai làm cớ vấp ngã cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin vào Thầy, thì thà buộc thớt cối xay vào cổ hắn mà ném xuống biển thì hơn.

9:43 Nếu tay con làm cớ vấp ngã cho con, thì hãy chặt nó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, vào lửa không hề tắt.

9:45 Và nếu chân con làm cớ vấp ngã cho con, thì hãy chặt nó đi : thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.

9:47 Và nếu mắt con làm cớ vấp ngã cho con, thì hãy móc nó đi: thà con còn một mắt mà vào Nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục,

9:48   nơi mà dòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

2. Suy niệm:

Các em yêu quý, Bài Tin Mừng mà các em vừa nghe là những lời dạy bảo của Chúa dành cho các môn đệ và hết những ai muốn theo Chúa.

Đặc biệt hôm nay, tình huống xảy đến là có một người, không thuộc Nhóm Mười Hai môn đệ thân tín, mà cũng không thuộc nhóm bảy mươi hai môn đệ của Chúa, lại nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Điều này làm các môn đệ lấy làm khó chịu lắm, cụ thể là Gioan. Ông đã thưa lại với Chúa: Chúng con đã ngăn cấm anh ta rồi.

Lạ thay và hẳn các môn đệ rất ngạc nhiên, cũng thêm phần xấu hổ, ganh tị khi Chúa nói: Đừng ngăn cản anh ta! Vì ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Chẳng lẽ anh ấy vừa nhân danh Thầy để làm phép lạ, rồi lại vừa nói xấu Thầy sao!?

Ở đây, Chúa Giêsu muốn các môn đệ Chúa hãy có một lòng quảng đại và có một cái nhìn thật thoáng, thật mới. Vì làm việc của Chúa, làm việc cho Nước Trời mà chỉ cậy dựa vào sức của riêng mình, như tài năng, sự khôn khéo, thì không thể làm gì được. Cùng với ơn Chúa giúp sức, người môn đệ còn phải biết mở rộng tâm hồn và phải có tinh thần làm việc chung, mời gọi sự cộng tác, đóng góp của mọi người, không giới hạn, không phân biệt. Có như thế, nước Chúa mới ngày một được rộng mở và tình yêu Chúa mỗi ngày một lớn lên  trong tâm hồn những người môn đệ.

Nhân dịp này, Chúa mời gọi sự cộng tác của tất cả mọi người, giàu hay nghèo, lớn hay bé, để đóng góp cho công cuộc rao giảng Tin Mừng, khi xác nhận rằng bất cứ ai giúp đỡ các môn đệ Chúa dù chỉ một lý nước lã thôi, người ấy cũng sẽ được Thiên Chúa thưởng công: “Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó không mất phần thưởng đâu.”

Các em yêu quý, ngày hôm nay vẫn còn có rất nhiều người cách này cách khác, âm thầm hy sinh và giúp đỡ cho Giáo hội của Chúa trong các công cuộc truyền giáo, bác ái xã hội, các việc từ thiện… Họ là những người hôm nay được Chúa khen thưởng và hứa trước phần thưởng dành cho họ. Lúc này Chúa cũng mời gọi các em hãy quảng đại cộng tác với Chúa, với mọi người trong đời sống đức tin hằng ngày của em, của xứ đạo và của mọi người trên quê hương Đất Việt.

Và như Đức Giáo Hoàng Benedicto gợi ý cho các em trong dịp lễ Giáng Sinh 2005: Ngài nói với mọi người rằng Ngài đánh giá cao và rất tin tưởng vào lời cầu nguyện của các trẻ thơ, các thiếu niên nhi đồng trong công cuộc xây dựng mở rộng nước Chúa. Vậy các em hãy nói với Chúa Thánh Thể quyết tâm của các em lúc này.

 & —

 Lạy Chúa Thánh Thể Giêsu rất yêu quý, con thờ lạy Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi con phải biết rèn mình xa lánh thói ích kỷ, óc hẹp hòi chỉ biết có mình, để luôn có một tâm hồn cởi mở với mọi người, như Chúa luôn rộng đón hết mọi người chúng con. Vậy xin Chúa Thánh Thể hãy đong đầy trái tim con sức sống thần linh và yêu thương của Chúa, để con chỉ biết sống cho yêu thương và liên đới với các bạn con, với hết mọi người trên trần gian này.

Lạy Chúa Thánh Thể, con cũng xin dâng Chúa tâm tình yêu mến của con và trọn tuổi thơ trẻ của con mà cầu xin cho các tông đồ của Chúa, cho công cuộc truyền giáo của Chúa, nơi giáo phận, giáo xứ con. Xin cho có thật nhiều người quan tâm, cộng tác trong yêu thương hiệp thông cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Chúa.

Lạy Chúa, xin Chúa đừng để ai trong các sứ giả Tin Mừng của Chúa cảm thấy họ cô độc trên hành trình được sai đi, nhưng luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc vì có nhiều người cộng tác với họ.

Lạy Chúa, con yêu Chúa. Lạy Chúa Thánh Thể, con mong được là người môn đệ Chúa yêu, cùng với tất cả các bạn của con. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Comments are closed.

phone-icon