Giờ chầu Thiếu Nhi. Chúa nhật I-XXXIV Thường Niên B

0

 CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – B

PHỤC VỤ VÀ HIẾN DÂNG MẠNG SỐNG

Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Mc10,35–45 (Is53,10–11; Dt4,14–16)

10:35   Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê đến gần Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy làm cho chúng con, điều chúng con sắp xin Thầy.”

10:36   Người nói: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con ?”

10:37   Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy.”

10:38   Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống hay chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?”

10:39   Các ông đáp: “Thưa được.” Chúa Giêsu nói: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy chịu, các con cũng sẽ chịu;

10:40   còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng điều đó dọn sẵn cho những ai đã được chỉ định.”

10:41   Nghe vậy, mười môn đệ kia bực tức với Giacôbê và Gioan.

10:42   Chúa Giêsu gọi các ông lại và bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các dân thì thống trị dân như ông chủ, và những người làm lớn thì áp đặt quyền hành mình trên dân.

10:43   Còn các con thì không như thế, nhưng ai trong các con muốn làm lớn thì hãy làm người phục vụ các con;

10:44   và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy là tôi tớ mọi người;

10:45   vì Con Người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người.”

 2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Thánh Marcô trong bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện hai anh em môn đệ thân tín của Chúa đến xin Chúa cho được ngồi bên tả, bên hữu Chúa, sau khi Chúa vào Giêrusalem đánh đuổi kẻ đô hộ và tái lập nền độc lập của nước nhà. Việc ấy đã làm cho các môn đệ khác bực tức với hai ông và dĩ nhiên, gây nên một cuộc xáo trộn giữa các ông về vấn đề ai lớn, ai nhỏ, trong các chức vụ mà Chúa Giêsu thầy mình sẽ đặt để.

Nhân dịp này, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ Chúa và cũng là mỗi em chúng ta bài học về sự khiêm hạ và phục vụ.

“Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gặp Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Thưa Thầy, … xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy.”

Chúa thật là hiền từ, sẵn sàng lắng nghe các ông trình bày “các con muốn Thầy làm gì cho các con?”… Rồi Chúa nhẫn nại giải thích cho hai ông: việc Chúa lên Giêrusalem là để thực thi thánh ý của Chúa Cha, do đó ngồi bên hữu hay bên tả cũng là do ý của Chúa Cha. Mà ý của Chúa Cha là Chúa Giêsu sẽ phải chịu đau khổ, chịu chết.

“Phép thanh tẩy” và điều quan trọng mà Chúa Giêsu muốn nhắn gởi các môn đệ Chúa và cách riêng hôm nay với các em, đó là tình yêu mến phục vụ trong khiêm nhu: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy hầu hạ anh em, và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ cho mọi người”.

Hẳn các em còn nhớ hình ảnh Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Chúa thực hành nêu gương cho các em về những gì Chúa dạy hôm nay, như lời Chúa khẳng định: Chúa “đến không phải để được hầu hạ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”, dù Chúa là Thầy, là Chúa.

Các em yêu quý, chiêm ngắm Chúa Giêsu nhẫn nại lắng nghe các ước vọng rất thực dụng của các môn đệ, kiên trì chịu đựng những tranh chấp nơi các môn đệ và hiền từ trao ban lời dạy bảo, giờ đây, các em hãy dâng lên Chúa ước nguyện được sống theo mẫu gương của Chúa hiền từ, yêu thương, nhẫn nại lắng nghe và lắng nghe trong tinh thần học hỏi, khiêm tốn và phục vụ.

 & —

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con cám ơn Chúa đã cho chúng con được chiêm ngắm Chúa thật nhân từ, hiền hậu, luôn nhẫn nại và quảng đại thứ tha..

Xin Chúa Thánh Thể ban cho con có trái tim của Chúa, để con sống theo gương yêu thương nhân từ của Chúa, biết mau mắn tìm đến giúp đỡ các bạn bè con, cha mẹ, anh chị em con, hơn là chỉ tìm bắt người khác quan tâm phục vụ con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Con cũng xin dâng lên Chúa, cha xứ, cha phó con và tất cả các linh mục của Chúa. Xin Chúa hãy ban cho các ngài có được trái tim của của Chúa, để chúng con được hưởng nhờ thật nhiều hồng ân của Chúa qua đời sống phục vụ  của các ngài.

Chúa ơi, xin Chúa hãy gìn giữ các ngài thật gần trái tim yêu thương của Chúa.

Phần con, con cũng mong cho con được mãi vậy. Xin Chúa Thánh Thể hãy cho con luôn được kề bên lòng Chúa yêu thương, để tình yêu của Chúa biến đổi con, và để tình yêu con là chính tình yêu của Chúa, khi con phục vụ, khi con yêu thương và khi con sống thăng tiến chính mình cùng với các bạn hữu của con trong tình yêu thương của Chúa và của mọi người. Lạy Chúa, con ước ao có được trái tim yêu thương của Chúa, để con cũng học biết dâng hiến trong phục vụ, trong yêu thương, như Chúa đã yêu thương và dâng hiến chính Thịt Máu Chúa làm của nuôi sống con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Comments are closed.

phone-icon