Giờ chầu Thiếu Nhi. Chúa nhật I-XXXIV Thường Niên B

0

 CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA – B

CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

1. Lời Chúa: Ga 8, 33b-37 (Kh 1, 5–8; Đn 7,13–14)

18:33   Philatô lại trở vào dinh gọi Chúa Giêsu đến mà hỏi: “Ông có phải là Vua dân Do thái không?”

18:34   Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế hay là có người khác nói với quan về tôi?”

18:35   Philatô đáp: “Tôi là người Do thái sao? Dân của ông cùng các thượng tế đã nộp ông cho tôi; ông đã làm gì?”

18:36   Chúa Giêsu trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này; nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì những thuộc hạ của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do thái; nhưng mà nước tôi không thuộc về chốn này.”

18:37   Philatô hỏi: “Vậy ông là vua sao?” Chúa Giêsu đáp: “Chính quan nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đến trong thế gian vì lẽ này: là để làm chứng cho sự thật ; ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi.”

 2. Suy niệm:

Các em yêu quý, Lời Chúa trong Tin Mừng thánh Gioan mà các em vừa nghe cho ta chiêm ngắm Chúa Giêsu đứng trước Philatô và đã tự xưng mình là vua. Nhưng các em yêu quý, Chúa xưng mình là Vua Của Sự Thật, chứ không phải là vua theo kiểu vua chúa trần gian này, quyền lực, giàu sang về của cải vật chất và đi đâu cũng có người hầu cận phục dịch mình.

Chúa nói với Philatô: “Nước Tôi không thuộc về thế gian này, nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì quân đội của tôi sẽ chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Do đó, nước tôi không thuộc chốn này.”

Và Chúa khẳng định, chính vì “để làm chứng cho sự thật” mà Chúa đã sinh xuống trần gian này, để “ai thuộc về sự thật”, sống theo sự thật, sống trong sự thật, “thì nghe được tiếng” của Chúa, thuộc về Chúa, được Chúa yêu thương, nâng đỡ, chở che, vì là thần dân, là con dân của Vua Sự Thật, Vua Tình Yêu là chính Chúa.

Các em yêu quý, Chúa Giêsu Thánh Thể qua Lời Chúa hôm nay, mời gọi các em hãy làm chứng cho Sự Thật: can đảm nói sự thật, sống theo sự thật, và luôn yêu quý, tôn trọng sự thật với trái tim trong sạch và yêu mến. Ngày hôm nay, thế giới và cuộc sống quanh em đang cần những người có tâm hồn yêu quý sự thật hơn bao giờ hết.

Là thần dân của Vua Sự Thật là chính Chúa, là con dân của Vua Tình Yêu, các em hãy thưa lên với Chúa tâm tình yêu mến Chúa, tôn thờ Chúa. Đồng thời, các em hãy nói lên quyết tâm sống thuộc trọn về Chúa, để Chúa hướng dẫn và dìu dắt, quyết tâm sống đẹp lòng Chúa qua đời sống đơn sơ, chân thành yêu mến Chúa, luôn tìm làm vui lòng Chúa và giúp ích cho mọi người với tình yêu mà Chúa dành cho các em.

 & —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con cám ơn Chúa đã cho con cuộc sống trong Vương Quốc Sự Thật Và Tình Yêu của Chúa, được là thần dân của Vương Quốc ấy, và hơn thế nữa, con còn được là con của ông Vua Sự Thật, ông Vua Tình Yêu. Thật là vinh dự lớn lao Chúa dành cho con. Con cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vì vinh dự ấy.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là Vua Sự Thật, Vua của Tình Yêu chúng con. Xin Chúa Thánh Thể ban cho con và các bạn của con luôn can đảm sống yêu quý và tôn trọng sự thật trong cuộc sống hằng ngày của chúng con: Trong việc học tập ở nhà cũng như ở trường, trong lời nói, tư tưởng và những nghĩ suy của chúng con, trong các mối quan hệ của chúng con với ông bà, cha mẹ, anh chị em và bạn bè của chúng con…

Xin Chúa Thánh Thể là Vua tâm hồn chúng con, luôn gìn giữ chúng con, giúp chúng con sống ngoan hiền, sống chân thành với hết mọi người, với thầy cô, bạn bè con, nhất là luôn hiếu thảo với ông bà cha mẹ, biết “đi thưa về trình”, can đảm nhận lỗi và nói biết nói lời xin lỗi, mỗi khi có lỗi, biết nói lời cám ơn, khi chúng con được tha lỗi, được giúp đỡ, được trao tặng và được yêu thương. Sau hết, xin cho con được là người con luôn trung thành và hiếu thảo của Chúa, ông Vua Sự Thật, ông Vua Tình Yêu và là ông Vua Hoà Bình của lòng con yêu quý và tôn thờ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Comments are closed.

phone-icon