Giờ chầu Thiếu Nhi. Chúa nhật I-XXXIV Thường Niên B

0

 CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN – B

NĂNG GẶP GỠ CHÚA TRONG PHÉP HOÀ GIẢI

Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa:  Mc2,1–12 (Is43,18–19. 21–22; 2Gv1,18–22)

2:1     Sau vài ngày, Chúa Giêsu trở lại Capharnaum, nghe biết Người đang ở trong nhà,

2:2     người ta tụ họp đông đảo đến nỗi không còn chỗ, cả ngoài cửa cũng không, và Người giảng dạy họ.

2:3     Người ta mang đến cho Người một kẻ bại liệt do bốn người khiêng.

2:4     Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi thành một khoảng trống, rồi thả chiếc chõng với người bại liệt xuống.

2:5     Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bại liệt: “Này con, tội lỗi con được tha.”

2:6     Lúc ấy, có mấy luật sĩ ngồi đó, họ nghĩ trong lòng rằng:

2:7     “Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa?”

2:8     Trong tâm trí Người, Chúa Giêsu biết ngay họ nghĩ trong lòng như vậy, liền nói với họ: “Tại sao lòng các ông lại nghĩ như thế?

2:9     Nói với người bại liệt: “Tội lỗi con được tha” hoặc nói: “Hãy trỗi dậy vác chõng mà đi” đàng nào dễ hơn?

10      Nhưng để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất, Người nói với kẻ bại liệt:

2:11   “Ta truyền cho con: Hãy trỗi dậy vác chõng mà về nhà.”

2:12   Người ấy đứng dậy, lập tức vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ.”

 2. Suy niệm:

Ai trong các em cũng đã hơn một lần đến với Chúa nơi phép Hoà giải và ở đó em được lắng nghe lời tha thứ của Chúa dành cho mình qua linh mục giải tội: “Hỡi con, tội lỗi con đã được tha”.

 Đó là lời của tình yêu, lời của lòng thương xót, lời của trái tim luôn rộng mở và hay tha thứ của Chúa. Lời ấy mang lại cho các em niềm vui, sự bình an và tình yêu mến, vì các em được tha thứ và được cảm nếm lòng nhân từ của Chúa.

Tin Mừng thánh Marcô hôm nay cho ta chiêm ngắm Chúa Giêsu và lắng nghe Ngài nói lời yêu thương đối với người bất toại. Qua đó, Chúa Giêsu cho tất cả mọi người biết về sứ mạng Thiên Sai của Chúa là sứ mạng thực thi tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho con người, giải thoát con người khỏi mọi tội lỗi và những ảnh hưởng xấu xa của nó.

Hôm ấy, có rất đông người chen lấn để được xem, để được nghe Chúa Giêsu giảng dạy, vì họ đã nghe danh tiếng Người đồn loan khắp vùng: “Nhiều người tuôn đến đông đảo đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Ngài giảng dạy họ”. Chính vì thế, họ phải khiêng người bại liệt lên sân thượng rồi “dỡ mái nhà trên chỗ Ngài ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống”. “Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, tội lỗi con đã được tha”. Khi nghe lời Chúa nói với người bất toại như vậy, các thầy Luật sĩ và Biệt phái nghĩ thầm rằng “Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa?” Biết những thắc mắc thầm kín nơi các ông, Chúa Giêsu từ tốn trả lời cho các ông biết rằng, sở dĩ Chúa nói vậy, Chúa làm vậy là “để cho các ông biết con Người – là chính Chúa Giêsu – có quyền tha tội dưới đất.”

Các em yêu quý, việc Chúa chữa người bất toại hôm nay, cũng như việc Chúa chữa người cùi mà tuần trước các em đã nghe, chứng tỏ cho ta biết Chúa Giêsu thật quyền năng. Và chính Chúa đã khẳng định Chúa có quyền tha tội. Vậy giờ đây, em hãy dâng lên Chúa tâm tình ngợi khen chúc tụng Chúa và xin Chúa cho em được lòng yêu mến Chúa, và biết yêu mến phép Hoà giải để năng đến và gặp gỡ Chúa mỗi khi em sai lỗi.

 & —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con xin dâng Chúa tâm tình yêu mến của con. Xin dâng lên Chúa Thánh Thể đây thân xác, linh hồn và trọn cuộc sống con.

Lạy Chúa Thánh Thể, con xin Chúa thứ tha cho con những lỗi lầm con xúc phạm đến Chúa, đến anh em con. Con chưa yêu Chúa đủ để, sau mỗi lần vẫp ngã, con mau mắn tìm gặp Chúa nơi Toà Cáo Giải. Con chưa yêu mến đủ để ý thức rằng mỗi lần con đến với Bí tích Hòa Giải là mỗi lần con gặp Chúa, được Chúa chữa lành và được Chúa nói lời yêu thương.

Chúa ơi, con thường e ngại đến Toà Giải tội để xưng tội lắm! Xin Chúa giúp con biết yêu mến Bí tích này, vì biết rằng mỗi lần đến với Bí tích Hoà giải, mỗi lần con xưng tội, là mỗi lần con gặp gỡ chính Chúa, để xin lỗi Chúa và để Chúa nói lời yêu thương, tha thứ cho con.

Con xin Chúa Thánh Thể cho con ơn này, được như thế là Chúa đang chữa trị tâm hồn con khỏi chứng bại liệt tâm hồn. Chính nó làm cho con tê liệt không còn ý thức về tội và tê liệt không còn cảm nhận được con cần ơn tha thứ của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thể, xin chữa lành con. Con cũng xin ơn này, ơn yêu mến Bí tích Giải tội, cho ba mẹ con, các anh chị em con và cho hết mọi người tín hữu trên khắp hoàn cầu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Comments are closed.

phone-icon