Giờ chầu Thiếu nhi – Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A, B, C

0

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA – năm A

SỐNG CHO HẠNH PHÚC VÀ TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI KHÁC

 Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Ga 6,51–58

6:51    “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời; và bánh tôi sẽ ban, chính là thịt tôi, để cho thế gian được sống.”

6:52   Khi ấy, những người Do thái tranh luận với nhau: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được ?”

6:53  Vậy Chúa Giêsu nói với họ: “Quả thật, quả thật, tôi nói cho các người : Nếu các người không ăn thịt và uống máu Con Người, các người không có sự sống nơi chính mình.

6:54   Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời ; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.

6:55   Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.

6:56   Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.

6:57   Cũng như Cha, là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Cha, thì ai ăn tôi, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ tôi.

6:58   Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như bánh cha ông các người đã ăn và đã chết ; ai ăn bánh này sẽ sống đời đời.”

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Phụng vụ Giáo Hội hôm nay cho ta đặc biệt mừng kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là chính sức sống và là nguồn sống thiêng thiêng của Giáo Hội, của mỗi em chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã tự thánh hiến chính mình, trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng chúng ta trong sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Như mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mà các em vừa mừng kính Chúa Nhật tuần trước, Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô nơi Bí Tích Thánh Thể cũng là một mầu nhiệm, và là tâm điểm của Kitô giáo, là Bảo Bối và kho tàng thiêng liêng cao quý nhất của Giáo Hội.

Các em biết không, trên thế gian này chẳng có một dân tộc nào, một tôn giáo nào mà trong đó người dân hay tín đồ lại được ăn và uống thịt máu của chính vị thần linh của mình. Chỉ có Kitô giáo, Giáo Hội các em đây mới có điều ấy mà thôi, như lời Chúa Giêsu hôm nay, qua bài Tin Mừng Thánh Gioan, khẳng định:

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh Ta sẽ ban tặng chính là thịt Ta đây, để cho thế gian được sống.”

“Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì được sống muôn đời… vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống.”

Ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu Kitô chính là được tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa Ba Ngôi.

“Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.”

Các em yêu quý, Chúa Giêsu Thánh Thể lúc này đây cũng đang mời gọi các em hãy đến với Chúa luôn, để được Chúa trao ban thịt máu Chúa làm của ăn, cho sức sống của các em được dồi dào, được hạnh phúc. Chúa mời gọi em luôn hướng lòng lên Chúa và đến với Chúa, mỗi khi có dịp, nơi nhà Tạm đơn sơ nhỏ bé,vì Chúa hiện diện thực sự nơi Phép Thánh Thể, và Chúa ước mong biết bao được đón tiếp các em. Vậy giờ đây, các em hãy dâng kính Chúa tâm tình yêu mến, tín thác và thờ lạy Chúa, cùng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã yêu thương trao ban Mình Máu Chúa cho hết thảy các em.

   & —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con, nơi Bánh Thánh Thể đây. Con xin kính thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, vì biết rằng Chúa là Thiên Chúa và là Chúa của con, nhưng lại cho con được chính Thịt Máu Chúa làm của ăn, của uống cho cuộc sống hôm nay của con thêm hạnh phúc, thêm vui tươi và giàu ý nghĩa. Con xin dâng kính Chúa tâm tình cảm tạ biết ơn chân thành của con.

Lạy Chúa Thánh Thể rất đáng mến yêu, xin Chúa hãy gia tăng nơi con lòng yêu mến Thánh Thể Chúa, để con luôn biết tìm đến bên Chúa, nhờ đó kín múc được nguồn sức sống phong phú và dồi dào cho con, cho anh chị em bạn hữu con. Xin Chúa Thánh Thể luôn lôi kéo con đến với Chúa luôn, để được Chúa dạy cho con biết cách làm cho cuộc sống đơn sơ, bé nhỏ và khiêm hạ của con trở nên như tấm bánh thơm ngon, mang lại niềm vui, hạnh phúc và tình yêu cho mọi người con phục vụ, con gặp gỡ. Nhưng nhất là, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con được kết hiệp mật thiết với Chúa Thánh Thể, mỗi khi con rước Chúa trong tâm hồn, để con được Chúa ở lại trong con và con được ở lại trong tình yêu của Chúa, như lời Chúa đã hứa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3

Comments are closed.

phone-icon