Giờ chầu thiếu nhi Mùa Chay năm A

0

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – A

LẤY LỜI CHÚA LÀM KIM CHỈ NAM CHO HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng

1. Lời Chúa: Mt 4,1-11

4:1    Khi ấy, Chúa Giêsu được Thần Khí hướng dẫn vào sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ.

4:2    Người đã ăn chay bốn mươi đêm ngày, sau đó Người thấy đói.

4:3    Tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh.”

4:4    Nhưng Chúa Giêsu đáp lại : “Có lời chép rằng : Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.”

4:5    Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên thành thánh, và đặt Người trên nơi cao nhất của Đền thờ,

4:6    rồi nói với Người rằng : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi. Vì có lời chép rằng : Chúa sẽ ra lệnh cho các thiên thần lo cho ông, và các vị đó sẽ giữ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá.”

4:7    Chúa Giêsu đáp : “Cũng có lời chép rằng : “Ngươi đừng thử thách Chúa, là Thiên Chúa ngươi.”

4:8    Ma quỷ lại đưa Người lên núi rất cao ; và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó,

4:9    rồi nói với Người rằng : “Tôi sẽ cho ông mọi sự đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi.”

4:10 Bấy giờ Chúa Giêsu nói với nó rằng : “Satan, hãy đi khỏi đây ! Vì có lời chép rằng : “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài.”

4:11 Bấy giờ ma quỷ bỏ Người mà đi, và đây các thiên thần tiến lại hầu hạ Người.

2. Suy niệm:

Các em thiếu nhi yêu quý

Phụng vụ Giáo Hội hôm nay đưa ta vào những ngày đầu của Mùa Chay với mẫu gương của chính Chúa Giêsu. Trước khi ra rao giảng công khai Tin Mừng nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã vào hoang mạc để ăn chay, tĩnh tâm và cầu  nguyện kết hợp mật thiết với Chúa Cha. Ngài cầu nguyện cho sứ vụ của mình và cho hết những ai đón nhận và tiếp tục sứ vụ loan Tin Mừng của Chúa. Tin Mừng thánh Mátthêu mà các em vừa nghe thuật lại việc Chúa Giêsu bị cám dỗ trong bối cảnh ấy và Chúa Giêsu đã chiến thắng những cám dỗ với sức mạnh của Lời Chúa.

“Bây giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ.”

Các em thấy đó, thánh Mátthêu nói rất rõ là “Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ.” Điều này cho thấy rằng không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi cơn cám dỗ của quỷ ma. Vì nếu Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người như chúng ta chỉ trừ tội lỗi, mà còn chịu cơn cám dỗ thì huống nữa là ta. Rõ ràng đây là thử thách mà mỗi người cần phải vượt qua để có thể chu toàn sứ vụ Chúa sẽ trao phó.

Chúa Giêsu đã “ăn chay  ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Ngài thấy đói. Bấy giờ, tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!”

Lần thứ hai, quỷ đưa Chúa lên tháp cao: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống đi!”

Và lần thứ ba, quỷ lại đem Chúa lên ngọn núi thật cao và chỉ cho thấy tất cả các nước cùng vinh hoa lợi lộc: “Tôi sẽ cho ông tất cả, nếu ông sấp mình thờ lạy tôi”. Lần này, thì tên cám dỗ bị Chúa Giêsu đuổi thẳng tay: “Satan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: người phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi.”

Các em yêu quý, hai lần trước, Chúa cũng dùng lời Thánh Kinh mà đập tan cám dỗ và âm mưu của Tên cám dỗ. Trong mỗi lần đáp lại Satan, Chúa đều nói “có lời chép rằng” tức là lời trong Thánh Kinh, lời của Thiên Chúa. Điều này cho các em thấy tầm quan trọng của Thánh Kinh, của Lời Chúa, đối với cuộc sống đức tin của mỗi chúng ta, là những người bước theo Chúa Giêsu trong hành trình tiến về Nhà Cha.

Thánh Phêrô đã có lần tuyên xưng với Chúa Giêsu trước các anh em mình rằng: “Bỏ Thầy, con biết theo ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống.”

Lúc này đây, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng muốn nhắn nhủ các em hãy chăm chỉ học hỏi, suy niệm và lắng nghe Lời Chúa, để Lời Chúa là Kim Chỉ Nam hướng dẫn đời sống của các em.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng mến yêu, con thờ lạy Chúa. Con cám ơn Chúa đã cho con được chiêm ngắm mẫu gương là chính Chúa trong Tin Mừng hôm nay. Chúa đã dùng lời Thánh Kinh mà chiến thắng cám dỗ của quỷ ma. Chúa đã dùng chay tịnh và sự kết hiệp mật thiết với Chúa Cha, để có sức mạnh mà thực thi sứ vụ rao giảng Tin Mừng. cOn xin Chúa Thánh Thể thương con, cho con biết luôn yêu quý và chăm chỉ học hỏi, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa. Xin giúp con can đảm học gương chay tịnh của Chúa, để con biết chay tịnh, kiêng bớt những giờ phim ảnh hay trò chơi điện tử, những giờ rong chơi vô bổ, để có thể dành nhiều giờ cho việc đến với Chúa mà lắng nghe tiếng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa hãy làm cho tuổi trẻ của con được thấm nhuần Lời Chúa. Như đồng ruộng được sương sa làm cho tươi xốp, xin Lời Chúa hướng dẫn và uốn nắn con luôn, để trọn cuộc sống con mai ngày có thể tự hào mà gánh vác sứ vụ Chúa và Giáo Hội trao trên chính đôi vai của con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5

Comments are closed.

phone-icon