Giờ chầu thiếu nhi – Mùa Phục Sinh năm A

0

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – A

LẠY CHÚA, XIN Ở LẠI VỚI CON!

1. Lời Chúa: Lc 24,13–35

24:13   Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm.

24:14   Dọc đường các ông nói với nhau về mọi việc vừa xảy ra.

24:15   Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại gần cùng đi với họ ;

24:16   nhưng mắt họ bị cản trở nên không nhận ra Người.

24:17   Người hỏi họ : “Các ông có chuyện gì mà vừa đi vừa trao đổi với nhau vậy ?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

24:18   Một người tên là Clêôpas trả lời : “Phải chăng ông là người khách duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem, mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay sao ?”

24:19   Người hỏi họ : “Việc gì thế ?” Các ông thưa : “Việc liên can đến ông Giêsu Nagiarét, Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và lời nói, trước mặt Thiên Chúa và toàn dân ;

24:20   thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị kết án tử và đã đóng đinh Người vào thập giá.

24:21   Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng rằng chính Người sẽ cứu chuộc Israel ; hơn thế nữa các việc ấy đã xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi.

24:22   Nhưng có vài phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi sợ hãi, họ đến mộ từ tảng sáng,

24:23   và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người đang sống.

24:24   Vài người trong chúng tôi đi ra mộ và thấy mọi sự đúng như lời các phụ nữ đã nói ; còn Người thì họ không gặp.”

24:25   Bấy giờ Chúa Giêsu bảo họ : “Ôi kẻ không hiểu biết và lòng trí chậm tin vào các điều tiên tri đã nói !

24:26   Nào Đức Kitô đã chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới vào trong vinh quang của Người sao ?”

24:27   Rồi bắt đầu từ Môisen và tất cả các tiên tri, Người giải thích cho họ những gì liên quan đến Người trong toàn bộ Kinh Thánh.

24:28   Khi gần đến làng họ định tới, Người làm như thể còn phải đi xa hơn nữa.

24:29   Nhưng họ nài ép Người : “Xin ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Vậy Người vào và ở lại với các ông.

24:30   Đang khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra và trao cho họ.

24:31   Mắt họ mở ra và họ nhận ra Người ; nhưng Người biến mất.

24:32   Họ nói với nhau : “Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên trong chúng ta, khi trên đường đi Người đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó sao ?”

24:33   Ngay lúc ấy họ đứng dậy trở về Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn khác đang tụ họp.

24:34   Những người này nói với hai ông : “Chúa đã sống lại thật, và đã hiện ra với Simon.”

24:35   Còn hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và việc hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

2. Suy niệm:

Các em rất yêu quý,

Bài Tin Mừng mà các em vừa lắng nghe, Thánh Luca thuật lại biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh cùng đồng hành với hai người môn đệ trên đường làng Emmaus. Các ông đã không nhận ra Chúa Giêsu mãi cho đến khi Chúa ở lại, cùng dùng bữa và bẻ bánh với họ.

“Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus…”

“Ngày hôm ấy” tức là ngày thứ nhất trong tuần; “hai người trong nhóm môn đệ” này hẳn thuộc nhóm bảy mươi hai môn đệ, chứ không phải là thuộc Nhóm Mười Hai Tông Đồ thân tín mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm với Chúa Cha để tuyển chọn.

“Đang lúc trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người”.

Điều  này cho thấy Chúa Phục Sinh luôn luôn hiện diện bên các môn đệ mình, trên mọi nẻo đường của cuộc sống, lúc vui cũng như lúc buồn, lúc hy vọng tràn đầy hay những lúc thất vọng buông trôi và tưởng như tuyệt vọng… Điều quan trọng là họ có nhận ra Ngài hay không?

Sở dĩ các Tông Đồ Nhóm Mười Hai, những người đã từng chia ngọt sẻ bùi với Chúa Giêsu, được Chúa Phục Sinh cho xem tay chân bị đóng đinh, cho lấy tay thọc vào cạnh sườn bị đâm thủng, là để niềm tin của các ngài được củng cố vững mạnh. Các ngài đã phải chứng kiến cái chết quá bi thảm của Chúa, do đó, nếu không bằng xương bằng thịt được nhìn, được đụng chạm tới Chúa Phục Sinh, thì biến cố Ngày Thứ Sáu Vượt Qua không thể nào khiến các ngài tin Thầy mình sống lại, chỉ dựa vào tin đồn, còn Thầy họ lại không hề hay biết, không hề gặp mặt. Vả lại, nếu Thầy mình trước đây còn sống với mình, thì nay hẳn Thầy cũng sẽ đến để chia sẻ niềm vui, những lo toan băn khoăn của mình, nếu thực sự Thầy đã sống lại.  Nếu không, đó chỉ là ám ảnh vì quá thương khóc Thầy của các chị em phụ nữ đạo đức theo Chúa mà thôi.

Chúa Phục Sinh đã đến cho các Tông Đồ thân thương xác tín Chúa đã Phục Sinh, và họ đã được tận mắt chứng kiến, để từ đó họ sẽ làm chứng cho Chúa mai ngày trước tất cả mọi thế lực, vì nếu không lời chứng của họ làm sao có giá trị. Và nếu không xác tín, làm sao họ đủ can đảm khi gặp khó khăn và những đe dọa về tính mạng, để có thể mạnh dạn làm chứng nhân cho Chúa Phục Sinh.

Còn với hai  môn đệ đường Emmaus lại khác. Các ngài đã không nhận ra Chúa khi đi đường và giải thích Thánh Kinh cho các ngài. Các ngài đã chỉ nhận ra Chúa Phục Sinh hiện diện qua cử chỉ bẻ bánh của Chúa. Hai vị là hình ảnh của mỗi người tín hữu chúng ta, không được Chúa Phục Sinh cho sờ hay nhìn thấy vết thương khổ nạn của Chúa, để tin Chúa Phục Sinh, như các Tông Đồ.

Ngày nay, các em chúng ta không được gặp Chúa Phục Sinh bằng xương bằng thịt, nhưng bằng Đức tin được trao ban cho các em qua Giáo hội. Các em gặp Chúa Phục Sinh qua các cử hành Phụng vụ, và cách riêng, qua Bàn Tiệc Lời Chúa và Bàn Tiệc Thánh Thể…. Nhưng điều quan trọng là các em chúng ta có mời Chúa đến để ở lại với mình hay không và như thế các em mới có thể gặp được Chúa Phục Sinh? Chỉ khi gặp Chúa Phục Sinh, cuộc đời các em sẽ thực sự được biến đổi để trở nên người sống và loan báo Tin Mừng của Chúa. Ước gì trong mỗi Thánh lễ các em dâng, như hai môn đệ trên đường Emmaus hôm nay, các em hãy xin với Chúa trước, trong và sau Thánh lễ: Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con.

–Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất mến yêu, con thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa. Xin Chúa  cho con được gặp gỡ Chúa thực sự mỗi khi con học hỏi giáo lý, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa. Xin Chúa Thánh Thể ở lại với con, trong con, với các bạn và trong các bạn con, mỗi khi chúng con đếy đây để cùng dâng lễ với Chúa. Lạy Chúa Thánh Thể, con tha thiết xin Chúa cho con được gặp Chúa thực sự, mỗi khi con rước Chúa trong tâm hồn con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể con yêu mến Chúa xiết bao. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8

Comments are closed.