Giờ chầu thiếu nhi – Mùa Phục Sinh năm A

0

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – A

QUYẾT BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG GIÊSU

1. Lời Chúa: Ga 14,1–12

14:1 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ : “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa, và tin vào Thầy.

14:2 Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở ; nếu không, lẽ nào Thầy lại nói với các con Thầy đi để dọn chỗ cho các con ?

14:3 Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy sẽ trở lại và đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó.

14:4 Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi.”

14:5 Tôma nói với Người : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi ?”

14:6 Chúa Giêsu đáp : “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống ; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.”

14:7 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ : “Nếu các con biết Thầy, thì các con cũng biết Cha Thầy ; ngay từ bây giờ, các con biết và đã thấy Ngài.”

14:8 Philipphê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con.”

14:9 Chúa Giêsu nói với ông : “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu mà con không biết Thầy sao ? Ai thấy Thầy là thấy Cha. Sao con lại nói : Xin tỏ cho chúng con thấy Cha ?

14:10   Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy sao ? Những lời Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói ; nhưng Cha, Đấng ở trong Thầy, Ngài làm những việc của mình.

14:11   Các con hãy tin Thầy là Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ; bằng không các con hãy tin vì các việc đó vậy.

14:12  Quả thật, quả thật Thầy nói cho các con : Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm, và người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn nữa, vì Thầy đến với Cha.

2. Suy niệm:

Các em yêu quý, Phụng vụ Chúa Nhật V Phục Sinh hôm nay cho ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ Chúa biết dường nào. Biết mình sắp về cùng Chúa Cha và do đó phải xa rời các môn đệ, nên Chúa đã nhắn nhủ các môn đệ, khích lệ các Ngài vững tâm mà tiến bước trong cuộc sống sắp tới. Bài Tin Mừng mà các em vừa nghe nằm trong diễn từ ly biệt của Chúa Giêsu đối với các môn đệ thân tín: Chúa quan tâm, yêu thương các môn đệ của Chúa và ước ao cho các môn đệ Chúa được ở với Chúa luôn mãi, nhưng trước tiên, chính các môn đệ Chúa phải kiên vững, như Lời Chúa hôm nay mời gọi:

“Lòng các con đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy…vì Thầy đi dọn chỗ cho các con… để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy.”

“Các con hãy tin vào Thầy,” “ chính Thầy là Đường, là sự thật và là sự sống.”

Như thế, khi các em tin vào Chúa Giêsu, bước theo Chúa, gắn bó với Chúa, và nên một với Chúa là các em đang đi đúng con đường của sự thật, của chân lý và là con đường của sự sống vĩnh cửu

Các em biết không, trong tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới, không một vị sáng lập nào dám tự xưng mình là Đường, là Đạo cả. Càng không ai dám nói mình là sự thật và sự sống. Duy chỉ mình Chúa Giêsu đã mạnh mẽ nói và tự giới thiệu về chính Ngài như vậy.

Chúa Giêsu là Chân Lý, vì Chúa chính là Lời của Chúa Cha, và cũng như Chúa Cha, Chúa Giêsu là sự sống vĩnh cửu được ban cho nhân loại. Chân lý Lời của Chúa được biểu lộ trong giáo lý lời dạy của Chúa. Do đó, ai đón nhận giáo lý Chúa với niềm tin yêu và hết lòng đem ra thực hành, người ấy có Chúa là chân lý ở cùng mình. Người ấy sẽ luôn sống trong sự thật.

Chúa Giêsu là Đường dẫn về Chúa Cha. Đường Giêsu là con đường chân lý, sự thật. Ai đi trên con đường ấy thì phải sống theo sự thật, yêu quý sự chân thật, xa lánh điều giả dối, tìm và xây dựng một nếp sống chân thật, lỗi suy nghĩ, cách hành sử trong sự thật, nói khác đi đó là phải xây dựng một “nền văn minh sự thật”.

Đường Giêsu là con đường của sự sống. Ai đi theo đường Giêsu ấy, người ấy tìm được chính nguồn sự sống vĩnh cửu, và ai muốn đi trên con đường sự sống ấy thì phải biết tôn trọng sự sống, yêu quý sự sống và kiến tạo một “nền văn minh sự sống” – quyết tâm loại bỏ mọi hành vi hay thiếu tôn trọng, phủ nhận sự sống nơi chính mình, nơi tha nhân và nơi thiên nhiên đất trời.

Các em yêu quý, Chúa Giêsu Thánh Thể lúc này đây cũng đang giới thiệu chính mình Ngài cho các em: Thầy là Đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Vậy các em hãy xin Chúa Thánh Thể ban cho các em được ơn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể thiết tha, để không bao giờ làm điều gì bất xứng, nhưng luôn nỗ lực sống tốt, khi bước vào “con đường Giêsu” của Chúa.

– Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con xin Chúa Thánh Thể cho con lòng yêu mến Chúa và tin tưởng vào Chúa luôn luôn, để con siêng năng đến gặp gỡ Chúa và kết hiệp mật thiết với Chúa, nhất là trong mỗi Thánh lễ con dâng, vì Chúa chính là Đường, là Chân Lý và là Sự Sống. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con  thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8

Comments are closed.