Giờ chầu thiếu nhi – Mùa Phục Sinh năm A

0

 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – năm A

HÃY YÊU NHAU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU CÁC CON

1. Lời Chúa: Ga 14,15–21

14:15   Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ : “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ những lệnh truyền Thầy ;

14:16   Thầy sẽ xin Cha, và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng Bào Chữa khác, để Ngài ở với các con luôn mãi,

14:17   Ngài là Thần khí sự thật mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy cũng chẳng biết Ngài. Còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở với các con và ở trong các con.

14:18   Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi ; Thầy sẽ đến với các con.

14:19   Ít lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy ; phần các con, các con thấy Thầy, vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống.

14:20   Trong ngày đó, các con sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con.

14:21   Ai có và tuân giữ các giới răn của Thầy, đó là người yêu mến Thầy ; mà ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy.”

2. Suy niệm:

Các em yêu quý, Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay,  Chúa Nhật VI Phục Sinh, lại tiếp tục cho ta lắng nghe lời biệt ly đầy tâm huyết của Chúa Giêsu với các môn đệ thân tín, qua đó Mẹ Giáo Hội mời gọi con cái mình không ngừng đổi mới cuộc sống và làm mới lại tình yêu thuở ban đầu Thiên Chúa dành cho họ, qua phép Rửa Tội và Thêm Sức. Ngày biệt ly, Chúa nhắn gởi các môn đệ: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em hãy giữ các điều răn của Thầy”. Các điều răn đây chính là giáo huấn, lời giảng dạy của Chúa, đặc biệt là giới luật “yêu thương, yêu thương nhau như Thầy đã thương anh em.”

Có yêu mến ai, ví như yêu mến cha mẹ, các em luôn tìm cách làm vui lòng cha mẹ, chứ không chỉ tìm cách “tránh làm” gì đó sợ cha mẹ buồn lòng. Điều này cho thấy tình yêu thương luôn đòi hỏi phải đưa đến hành động, chứ không phải chỉ thuần là những tâm tình cảm mến hay những tình cảm thuần tuý, không được thể hiện bằng hành động cụ thể. Nơi Chúa Giêsu cũng vậy. Tình yêu mà Chúa mong muốn nơi các môn đệ Chúa dành cho Chúa phải được thể hiện bằng chính đời sống thường nhật của các ngài, dù cho cuộc sống ấy có gặp khó khăn, có thử thách bởi sự chống đối, thù ghét và bởi sự bắt bớ, thậm chí là bị tra tấn và bị giết chết.

Với Chúa Giêsu, người môn đệ không chỉ được mời gọi có tình yêu mến nơi mình mà còn phải sống tình yêu ấy. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương sống yêu thương trước. Chúa đã chỉ nói các môn đệ hãy rửa chân cho nhau sau khi chính Chúa đã cúi xuống rửa chân cho các ông. Chúa Giêsu đã không nói các môn đệ Chúa “hãy yêu thương nhau,” nhưng Chúa nói “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. “Như Thầy đã yêu thương các con” nghĩa là Chúa đã yêu thương các môn đệ trước và giờ đây Chúa mời gọi các ông hãy yêu thương bắt chước Chúa và lấy tình yêu của Chúa làm chuẩn mực cho tình yêu của mình. Đó là tình yêu hy sinh vì người mình yêu, vì không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình người hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu, và tình yêu ấy là tình yêu phục vụ trong khiêm hạ và dâng hiến.

Lúc này đây Chúa Giêsu Thánh Thể cũng đang mời gọi các em “Các con hãy giữ các giới răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với các con luôn mãi”. Vậy giờ đây, các em hãy dâng lên Chúa tâm tình mến yêu và ước ao được thực thi lời Chúa mời gọi, để được Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý luôn ở với , như lời Chúa Giêsu đã hứa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng mến tin. Con yêu mến thờ lạy Chúa. Xin Chúa ban cho con lòng yêu mến và đức tính chăm chỉ học hỏi giáo lý Lời Chúa và biết thực thi lời Chúa dạy, dù con có phải hi sinh ý riêng của con nhiều và dù cho con có phải chịu thiệt thòi nhiều, nhất là khi thực hành giới răn yêu thương của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thể, xin dạy con biết sống yêu thương và phục vụ, cách đặc biệt trong gia đình con, cũng như yêu thương và phục vụ, giúp đỡ các bạn của con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ở với con luôn. Xin Chúa Thánh Thể ban cho con ơn Chúa Thánh Thần, để Ngài đong đầy trái tim con lửa yêu mến của Chúa, giúp con nên như người con ngoan hiền của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8

Comments are closed.