Vị Thánh kính ngày 17.02

0

Bảy Thánh Sáng Lập Dòng Tôi Tớ

 Hôm nay, chúng ta mừng sự thánh thiện của Bảy Vị Thánh Sáng Lập Dòng Tôi Tớ, cũng gọi là Dòng Anh Em Tôi Tớ Đức Mẹ (O.S.M.).  Các Anh Em này là Buonfiglio (cũng gọi là Bonfilius), Monaldi (Monaldo), Giovanni Bonaiuncta (Buonagiunta), Manettus dell’ Antella (Benedict dell’ Antello  hay dell’ Antela), Amadeus degli Amidei (còn gọi là Bartholomew), Ricovero Uguccione (Hugh), Geraldino Sostegni (Sosthenes Sostegno), và Alexis Falconieri. Tất cả đều thuộc gia đình phong lưu thành Florentine.

 Do sự khủng hoảng luân lý ở thành phố đã thúc đẩy các anh em này quy tụ với nhau và sống dưới một mái nhà tách rời khỏi thành phốFlorenceđể thực thi nếp sống cô tịch, cầu nguyện và hãm mình. Khi các anh em bị các du khách quấy rầy, họ lại rút lui vào trong hoang địa nơi họ có thể xây cất một ngôi nhà thờ đơn sơ và ẩn viện (am).

Sau này, họ đã dung hòa nếp sống nhiệm nhặt  ngặt của họ với hoàn cảnh thực tế. Họ đã dần dần trở nên những linh mục hơn là các đan sĩ, sống giữa các thành thị hơn là trong các đan viện. Các anh em này sùng kính cách đặc biệt Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ. Bảy Vị Sáng lập này đã lập Dòng năm 1233 và được phong thánh năm 1887.

Comments are closed.

phone-icon