Kế hoạch và bắt đầu

0

KẾ HOẠCH VÀ BẮT ĐẦU 

Kế hoạch là bản thảo của những tư tưởng được liên kết với nhau. Có những kế họach vĩ mô, nhưng cũng có những kế hoạch vi mô; có những kế hoạch vạch ra chu trình thời gian, nhưng cũng có kế hoạch xuyên thời gian. Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, kế hoạch sẽ mãi mãi là chữ viết chết nếu không có bắt đầu.
Bắt đầu là biến tư tưởng thành hiện thực. Tư tưởng chỉ có giá trị khi nó được thực hiện để góp phần hữu ích cho cộng đồng. Việc này chỉ có thể khi ta bắt tay vào thực hiện.
Bắt đầu là thời gian khó nhất vì nó phải đi con đường thế kỷ từ khối óc đến đôi tay. Bắt đầu là nhịp mạnh nhất của kiên trì, vững chí và đầy quyết tâm. Khi ta bắt đầu là ta nắm chắc cơ hội của thành công trong tay.
Trong cuộc sống ta phải luôn bắt đầu và lại bắt đầu. Có thế ta mới nên hoàn thiện hơn!

Xuân Hy Vọng

Comments are closed.