Phụ nữ Samaria

0

PHỤ NỮ SAMARI

(Ga.4,1-26)

Tôi đi kín nước buổi trưa,
Gặp người khách lạ cũng vừa tới nơi.
Nhìn tôi khách nở nụ cười,
Xin tôi cho uống nước nơi giếng này.
Tôi nhìn ông mở đôi tay,
Nhận ra rõ nét ông đây khác dòng.
Là người Do Thái chính tông,
Tôi không cho nước mặc ông ráng chờ.
Bồi hồi tôi tưởng tôi mơ!
Người Do Thái ấy bất ngờ bảo tôi:
Về gọi chồng chị, chị ơi!
Chồng tôi chẳng có, thưa tôi không chồng!
Đúng như lời chị nói “không”
Thực chị đã có năm ông chồng rồi.
Nhưng sao Ngài biết đời tôi?
Xa xôi quá khứ hỡi người Tiên Tri?
Ngài ơi! Tôi phải làm gì?
“Biết ơn Thiên Chúa”, ngươi thì xin Ta!
Đất trời đâu có ở xa,
Phượng thờ Thiên Chúa ngợi ca ơn Người.
Trong Thần Khí khắp mọi nơi,
Và trong sự thật muôn đời không ngơi.
Thành tâm tôi vôi đáp lời:
Ngài là Đấng Thánh chúng tôi mong chờ.
Messia Đấng Kitô,
Cho tôi thứ nước uống dô hết thèm.
Bà con ơi đến mà xem!
Có người biết rõ ngày đêm cuộc đời.
Đời tôi, đời hết mọi người,
Hãy xin Đấng ấy Nước Trời mau đi.
Chúng con lạy Đấng Từ Bi,
Xin Ngài ở lại đừng đi khỏi làng.
Để con không phải bàng hoàng,
Vì con được Chúa Cao Sang ở cùng!

M. Madalena Mến

Comments are closed.

phone-icon