Thánh Giuse – Đấng trung tín

0

Các thuyết trình viên

Với chủ đề ” Thánh Giuse – Đấng trung tín”, các em Tập Sinh đã thổi màu sắc thánh thiêng và ấm áp vào “Sân chơi Văn hóa” của Hội Dòng Chúa Nhật tuần này. Dựa trên Tông Huấn Redemptoris Custos (Đấng gìn giữ Đấng Cứu Chuộc), video clip cùng với những tài liệu nghiên cứu về thánh Giuse và cảm nghiệm bản thân, ba em Tập Sinh Maria Phạm Hồng Thúy Kiều, Maria Nguyễn Thị Huệ và Maria Nguyễn Thị Điệp đã lần lượt đưa khán thính giả đi từ những nhân đức của Thánh Giuse cho đến những điều các em đã áp dụng các nhân đức đó vào trong cuộc sống các em. Thánh thiêng mà gần gũi.

 Buổi thuyết trình của các em đã gợi hứng khởi cho khán giả nhiều đến nỗi trong phần góp ý thuyết trình, khán thính giả sôi nổi bước lên khán đài tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm về thánh Giuse trong cuộc đời của mỗi người. Cảm nghiệm của chị em nào cũng thú vị và giúp cho những chị em khác cũng thêm lòng yêu mến thánh nhân nhờ những kinh nghiệm gần gũi và rất thực tế của từng người.

Chị Đặc trách Văn hóa nhận xét và khích lệ

Chị BTTQ chia sẻ và khích lệ các em Tập sinh

“Sân chơi văn hóa” tuần này thực sự đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho chị em, nhất là trong thời gian Hội Dòng bước vào thời gian chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngày lễ Thánh Giuse, vị Thánh Bổn Mạng II và là Đấng Bảo Trợ của Hội Dòng.

Ban Truyền Thông

Comments are closed.