Vị Thánh kính ngày 18 tháng 3

0

Thánh Cyril thành Jerusalem, Giám mục, Tiến sĩ Giáo hội

Thánh Cyril làm Giám mục thành Giêrusalem từ năm 350 cho tới khi Ngài qua đời năm 386. Năm 1882, Ngài được phong làm Tiến sĩ Giáo hội. Ngài để lại một bộ sách Giáo lý rất có giá trị bao gồm một bộ 23 bài giảng  giành cho các người dự tòng và tân tòng. Ngài chào đời năm 315 tại Jerusalem và hấp thụ một nền giáo dục tốt tại đây đặc biệt là Kinh thánh. Ngài thụ phong linh mục năm 345 và được trao nhiệm vụ hướng dẫn những người dự tòng. Ngài trở thành Vị Giám mục năm 350 và chẳng bao lâu sau đó lại có những cuộc tranh luận với Giám mục Acacius thành Caesarea về tầm quan trọng tương đối của hai tòa giám mục và về một số vấn đề tín lý (Đức Cha Acacius xem Jerusalem như là một trong tòa phó giám mục của Ngài).   Đức Cha Cyril bị cáo buộc bất tuân, bán những tài sản của Giáo hội vì người nghèo, và ủng hộ những giáo huấn của Công đồng Nicaea năm 325 (Ni-xê) và do vậy, đã bị lưu đày năm 357. Ngài hơn hai lần được triệu về, và lại bị lưu đày tùy thuộc vào các Hoàng đế và nhóm tả – hữu (chống hay ủng hộ)  trường phái của Arian đương thời đang điều hành đất nước. Thánh nhân đã trải qua 16 năm bị lưu đày trong suốt 35 năm làm Gián mục. Lễ kính nhớ Ngài được ghi lại trong lịch Công giáo.   

Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien. 

Lược dịch : Kim Ngọc

Comments are closed.

phone-icon