Vị Thánh kính ngày 28 tháng 3

0

Hesychius of Jerusalem, Linh mục

Hesychius of Jerusalem khởi đầu là một vị đan sĩ, sau đó nhận thừa tác vụ linh mục ở Jerusalem năm 412, và là tác giả cuốn lịch sử Giáo hội nay đã bị thất lạc. Ngài được nhiều người biết đến do tinh thần khiêm tốn và hòa nhã của Ngài. Người ta nhận thấy rằng những tác phẩm của Ngài hiện còn lưu giữ không mang cung điệu bút chiến. Ngài tránh không viết những gì mang nặng tính cá nhân cũng như những chi tiết vụn vặt, nhưng đặt trọng tâm vào một Đức Kytô Phục Sinh. Trong hy tế Thánh Thể, Ngài đã nhấn mạnh “thân thể của chúng ta trở nên một với thân thể của Đức Kytô”. Giáo hội Chính thống Nga tưởng nhớ Ngài vào ngày 28 tháng 3; tuy nhiên, ngày lễ kính nhớ Ngài chưa có trong lịch Công giáo.

Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch : Kim Ngọc

Comments are closed.