Đề tài Tĩnh Tâm tháng 5

0

Tĩnh Tâm Tháng 5-2012

HÃY Ở LẠI TRONG THẦY (Ga 15,1-8)

Kính thưa quý Bề trên và Chị em,

Trong quý này, cùng với toàn thể chị em trong Hội Dòng, mỗi chúng ta quyết tâm thực hiện đường hướng Tổng hội Tam Hiệp XIII: “SỐNG CHỨNG NHÂN CỦA LỜI” bằng đời sống Chứng tá. Đặc biệt, trong năm 2012 này, để chuẩn bị tinh thần Mừng 800 năm Thành lập Dòng (1216—2016), cùng với mọi thành viên trong Gia Đình Đa Minh thế giới , chúng ta quan tâm hơn đến chủ đề: “Nữ tu Đa Minh và Sứ vụ Giảng Thuyết.” Có nhiều cách thế để rao giảng Tin Mừng: bằng lời nói, chữ viết, nghệ thuật, hay bằng chứng tá cuộc sống,… Tuy nhiên, một trong những cách giảng hữu hiệu nhất cho thời đại hôm nay, chính là đời sống cầu nguyện hay chiêm niệm. Chúng ta có thể giảng, chúng ta có thể làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh cho người khác bằng việc “ở lại” trong Ngài. Thiết tưởng bài Tin Mừng hôm nay sẽ làm sáng lên chiều kích chứng tá này.

I. LỜI CHÚA: Chúa Nhật 5 Phục Sinh B (Ga 15,1-8)

(1) “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. (2) Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.
(3) Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. (4) Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
(5) Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.
(6) Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. (7) Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.
(8) Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

II. SUY NIỆM

“Hãy ở lại trong Thầy!” một lời mời gọi khẩn trương, một lời nhắn nhủ chân tình, và một lời nài xin tha thiết của Đức Giêsu dành cho các môn đệ trước khi Ngài trở về với Chúa Cha. Trải qua mọi thời đại cho đến ngày hôm nay, lời mời gọi van xin ấy của Đức Giêsu vẫn tiếp tục lên tiếng. Ngài khát khao cho mọi Kitô hữu “ở lại” trong Ngài, để lãnh lấy sức sống thần linh và để cảm nếm tình yêu cá vị, nhưng không Ngài dành cho từng người. Và để diễn tả phần nào mối tương giao mật thiết giữa mình và các môn đệ yêu dấu là mỗi chúng ta, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu ví mình là “Cây Nho,” và chúng ta tất cả là “cành nho.” Giữa cây và cành có chung một dòng nhựa, nên cùng chung một sự sống duy nhất. Cành chỉ có thể sống và sinh hoa kết trái khi gắn liền với cây. Mức độ gắn bó với cây, sẽ là mức độ sinh hoa kết trái nơi cành. Nếu không gắn liền với cây, cành sẽ héo tàn. Ngoài ra, cành nào đã sinh trái cũng cần được cắt tỉa, vun xới để sinh nhiều trái hơn. Đức Giêsu đưa ra nhiều lý do để chúng ta “ở lại” với Ngài, ở đâu chỉ tập trung vào ba lý do sau: (1) Ở lại trong Đức Giêsu để sống viên mãn; (2) Ở lại trong Đức Giêsu để yêu thương đến tận cùng; và (3) Ở lại trong Đức Giêsu để trổ sinh nhiều hoa trái.

1. Ở lại trong Đức Giêsu để sống viên mãn

Trước hết, Đức Giêsu mời gọi chúng ta “ở lại” với Ngài để có sự sống và sống viên mãn. Sự sống ở đây không chỉ là sống thể lý, sống tinh thần nhưng còn là sống siêu nhiên, sự sống Thần Linh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu là hiện thân cho Sự Sống ấy, nên ai kết hiệp với Ngài, ai tháp nhập vào Ngài, như cành nho liên kết với cây nho, thì sẽ tiếp nhận được sự sống viên mãn của Thiên Chúa trong mình. Sự Sống Thiên Chúa sẽ thần hóa người ấy, như Thánh Irênê đã xác tín: “Thiên Chúa đã làm người để con người trở thành Thiên Chúa.”
Như cành nho gắn liền với cây nho mới có sự sống, chúng ta cũng vậy. Chỉ khi kết hợp với Đức Giêsu, chúng ta mới được sống sự sống của Thiên Chúa, và Sự Sống ấy tuôn chảy trong tâm hồn chúng ta tùy theo mức độ chúng ta “ở lại” trong Đức Giêsu và nên một với Ngài, như các chi thể chỉ sống được nếu liên kết trong cùng một Nhiệm Thể (1 Cor 12,27). Cũng như nhựa sống lưu thông từ gốc nho đến các cành nho, thì sự sống của Thiên Chúa cũng được lưu chuyển từ Đức Giêsu đến những kẻ tin yêu và kết hợp với Ngài như vậy.
Nhưng làm sao chúng ta có thể “ở với” Đức Giêsu trong hoàn cảnh hiện tại? Thách đố quá lớn cho chị em chúng ta hôm nay đó là cuộc sống quá bận rộn. Chúng ta có quá nhiều việc phải chu toàn, như việc giáo xứ, việc giảng dạy, chăm sóc các cháu, chăm sóc bệnh nhân… đến nỗi chúng ta không còn thời giờ cho cầu nguyện, không còn thời giờ để “ở lại” trong Chúa. Hàng ngày, do bị áp lực công việc, chúng ta thật khó chu toàn các bổn phận thiêng liêng như: Thánh lễ, Các giờ Kinh Phụng Vụ, Chầu Thánh Thể, cầu nguyện riêng…. Vì quá bận rộn với công việc, hoặc không biết cách sắp xếp chương trình sống nên trong cầu nguyện, trong những lúc tâm giao với Chúa, chúng ta dễ rơi vào thói quen máy móc, làm đại khái cho xong bổn phận, còn thực tâm, chúng ta chẳng tiếp nhận được gì cho đời sống tâm linh của mình. Chúng ta phải giải quyết sao đây?
Chúng ta vẫn xác tín rằng, càng kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trong chiêm niệm, chúng ta càng hăng say và có nhiều sáng kiến thi hành sứ vụ tông đồ. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta lại không hành động theo lời xác tín ấy, chúng chọn công việc của Chúa hơn chọn Chúa, chọn hoạt động bên ngoài hơn chọn “ở lại” với Ngài trong nội tâm mình. Bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta cật vấn và đề nghị cho ta những phương pháp cải thiên mối tương giao giữa chúng ta với Chúa. Với hoàn cảnh hiện tại, chúng ta làm sao để có thể “ở lại” trong Ðức Giêsu cách sống động và thiết tha? Đâu là những cản trở chính khiến chúng ta chưa “ở lại” được với Ngài?
Thiết nghĩ chúng ta hãy noi gương Thánh Catarina Siena để lập cho mình một căn phòng nội tâm và đừng bao giờ ra khỏi đó dù bận trăm công ngàn việc. Hãy làm mọi sự cho Chúa và vì Chúa, chúng ta sẽ thấy công việc thay vì đè bẹp chúng ta lại được tiến triển gấp bội nhờ tình yêu thánh thiêng của Chúa nâng đỡ. Hãy ở lại với Chúa không chỉ trong nhà thờ, trong các giờ cầu nguyện, nhưng hãy cùng với Chúa hân hoan thực thi bổn phận với lòng mến yêu và tinh thần bác ái xây dựng cộng đoàn. Chúa sẽ giúp chúng ta hài hòa giữa hai chọn lựa: công việc của Chúa và chính Chúa.

2. Ở lại trong Đức Giêsu để yêu thương

Chúng ta “ở lại” trong Đức Kitô để yêu thương, vì Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4,16). Trên đây, chúng ta đã nói đến việc tháp nhập vào Đức Giêsu để chia sẻ sự sống Thiên Chúa, như cành nho gắn liền với cây nho. Nhờ việc tháp nhập này, chúng ta được thông chia nguồn Tình Yêu mà Đức Kitô đã tiếp nhận nơi Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Vì thế, khi “ở lại” trong Đức Giêsu là chúng ta “ở lại” trong tình yêu Thiên Chúa, và cũng ở lại tình yêu đối với anh chị em mình, như những cành nho trong cùng một Gốc Nho Giêsu.
Như thế, muốn “ở lại trong Thầy” thì cũng phải ở lại trong nhau. Cành nào muốn hiệp thông với cây thì cũng phải hiệp thông với các cành khác. Vì chỉ có một dòng nhựa, một Tình Yêu, từ cây nuôi các cành. Chúng ta là những cành cây được nuôi bằng một dòng nhựa. Khi gắn bó mật thiết với Chúa, chúng ta cũng được gắn bó với nhau. Tình yêu chúng ta trao chia cho nhau phản ánh tình yêu chúng ta tiếp nhận từ nơi Thiên Chúa.
Mỗi người chúng ta đều khao khát được “ở lại” trong Đức Giêsu, để cảm nếm tình yêu của Ngài, để đón nhận sức mạnh, sự nâng đỡ từ Ngài. Thế nhưng, một khi đã “ở lại” với Chúa thì chúng ta phải “ở lại” với nhau. Mỗi cành nho có chức năng riêng nhưng vẫn liên đới với các cành khác, và ảnh hưởng đến sự sống của toàn thân, nên sự sống chết của một cành đều ảnh hưởng đến cây và các cành khác. Trong thực tế, chọn sống ơn gọi Đa Minh là chúng ta tự nguyện chọn sống đời cộng đoàn. Chúng ta tự nguyện tháp mình vào Hội Dòng, và cụ thể hơn là liên đới mật thiết với những cộng đoàn nơi chúng ta hiện diện. Vậy, mối tương quan của chúng ta với chị em trong cộng đoàn hiện nay như thế nào? Chúng ta đã quan tâm đến chị em, đã hiệp thông với chị em như các cành cây trong cùng một cây, và hơn nữa như Đức Giêsu mong muốn chưa? Việc “ở lại” trong Đức Giêsu có giúp chúng ta đón nhận anh chị em như chính họ là chưa?

3. Ở lại trong Đức Giêsu để sinh hoa trái

Sau cùng, chúng ta được mời gọi “ở lại” trong Đức Giêsu để sinh nhiều hoa trái. Là môn đệ Thầy Giêsu, chúng ta gắn kết với Ngài không chưa đủ, mà còn phải gắn bó thiết tha, bền chặt để có thể sinh hoa kết trái nữa. Sinh hoa trái dồi dào là dấu chỉ của người môn đệ đích thực. Đức Giêsu đã xác quyết: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,8). Quả vậy, việc sinh hoa trái nhiều hay ít còn tùy thuộc vào mức độ chúng ta gắn bó với Thiên Chúa mật thiết hay không. Như cành liền cây mới sống được, và như cành phải chịu cắt tỉa mới sinh nhiều hoa trái, thì người môn đệ phải sống nhờ Đức Giêsu, với Đức Giêsu và trong Đức Giêsu mới có thể sống như Đức Giêsu, sống cho Thiên Chúa và cho anh chị em mình.
Trong đoạn Tin Mừng này, Đức Giêsu cũng cảnh báo những cành nho gắn liền với cây nhưng lại không sinh hoa trái thì sẽ bị chặt đi. Lời cảnh báo của Chúa làm sáng rõ chân lý này: Chấp nhận gắn kết vào cây nho là chấp nhận một trong hai điều kiện, sinh trái hay không sinh trái, không có chuyện sống “nửa chừng nửa vời!” Trong cuộc sống hôm nay, có nhiều cành bề ngoài vẫn xanh tốt, nhưng bên trong lại chết khô vì không còn nhựa sống. Lời cảnh báo của Đức Giêsu có giúp chúng ta nhìn lại chính mình? Chúng ta hiện đang là cành nho sai trái hay là cành nho không còn nhựa sống? Mang danh là tu sĩ Đa Minh, nhưng hiện tại chúng ta đã sống đúng căn tính đời tu Đa Minh chưa? Có khi nào chúng ta trở thành là những nữ tu “hữu danh vô thực” không?

Chúng ta sẽ là những cành nho sinh nhiều hoa trái khi chúng ta biết sống sự sống của Đức Giêsu, biết “phục vụ và hiến mạng” để biến đổi môi trường chung quanh, để đem lại niềm vui và hạnh phúc thật cho anh chị em mình. Việc sinh hóa trái nơi chúng ta lúc này đơn giản chỉ là trung thành với ơn gọi, tận tụy với việc bổn phận, và sống hết mình với Chúa, với mọi người ngay trong giây phút hiện tại Chúa ban. Để bằng cả tấm lòng, chúng ta cùng nhau tạo cho cộng đoàn những nụ cười bình an, những lời nói xây dựng, và những hành động thấm nhuần đức ái … Với những việc nho nhỏ khả thi ấy, chúng ta đang trở thành những cành nho tốt tươi, biết sinh hoa trái, biết làm sáng danh chính Cây Nho Thật là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Ước mong tất cả chúng ta luôn là những cành nho tươi tốt, biết gắn chặt đời mình với thân nho huyền nhiệm là chính Đức Giêsu Kitô. Để nhờ đó, dù chỉ là một cành nho mang thân phận con người mong manh, mỗi người chúng ta sẽ mang lại cho đời mình nhiều hoa thơm trái ngọt, nhiều kết quả tốt đẹp cho Giáo Hội, cho Hội Dòng, cho cộng đoàn và cho mọi người chúng ta gặp gỡ.

Lạy Chúa Giê-su là Cây Nho đích thực, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chúng con được diễm phúc trở thành cành nho của thân nho là chính Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban Sự Sống và Tình Yêu của Chúa cho chúng con, để chúng con sinh hoa trái Sự Sống, hoa trái Tình Yêu cho chính mình và cho mọi người chung quanh. Xin Chúa cắt tỉa chúng con khỏi những rườm rà, làm chúng con xa Chúa và anh chị em. Xin vun trồng và chăm sóc cuộc sống của chúng con, để chúng con sinh nhiều hoa trái đích thực làm vinh danh Chúa Cha và sinh ích cho những anh chị em sống xung quanh chúng con. Amen.

III. CÂU HỎI THẢO LUẬN CỘNG ĐOÀN

1. Duyệt quyết tâm tháng 04.2012.
2. Với lời mời gọi của Đức Giêsu: “Hãy ở lại trong Thầy,” tôi nhận thấy mức độ ở lại” trong Chúa của tôi trong năm qua và hiện nay như thế nào? Tôi có thể làm chứng tá cho Chúa bằng việc “ở lại” trong Chúa của tôi không? Việc “ở lại” với Chúa có giúp tôi sống tương quan với Chị em trong cộng đoàn tốt hơn không? Việc “ở lại” với Chúa có giúp tôi quân bình cuộc sống để giữa những gian nan, những bề bộn của sinh hoạt đời thường, tôi vẫn tìn ra cho mình một sự an bình sâu thẳm từ nơi Chúa?
3. Chọn quyết tâm tháng 5/2012.

Comments are closed.