Các em Thỉnh Sinh Tĩnh Tâm năm 2012

0

Sáng ngày 19.8.2012, gia đình Thỉnh Viện đã mở rộng cửa đón chào hơn 20 em Tân Thỉnh Sinh đã được Nhà Dòng nhận vào Thỉnh Viện sau hai khóa Thanh Tuyển Ơn gọi được thực hiện vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm nay. Các em có một ngày để tập thích nghi với môi trường sống mới và làm quen với các bạn Thỉnh Sinh vừa trở lại Thỉnh Viện sau thời gian nghỉ hè tại gia đình.

Để chuẩn bị cho các em bước vào niên khóa mới với tràn đầy ân sủng và tình yêu Chúa, Ban Giám Đốc Thỉnh Viện đã tổ chức cho các em 5 ngày Tĩnh Tâm theo như quy chế Đào tạo của Hội Dòng quy định. Mặc dầu chưa quen với bầu khí hoàn toàn thinh lặng và những kỷ luật nghiêm nhặt của tuần Tĩnh Tâm, nhưng các em Thỉnh Sinh, đặc biệt là các em mới nhập tu đã rất cố gắng và đã có một tuần Tĩnh Tâm thật tốt đẹp. Năm nay, Ban Giám Đốc cho các em được Tĩnh Tâm theo phương pháp Linh Thao của Thánh Inhaxio dưới sự hướng dẫn của hai Thầy Antôn Trần Thanh Tân và Phêrô Nguyễn Đức Thắng, SJ. Ngoài ra, các em còn được Cha Xuân Thu, CMC đến dâng lễ mỗi ngày tại Thỉnh Viện.

Hiệp dâng Thánh Lễ


Trước khi kết thúc Tĩnh tâm, các em đã có giờ chia sẻ cảm nghiệm với Ban Giám Đốc, các Thầy và chị em. 123 em được tham dự tuần Tĩnh Tâm là 123 tâm tình cảm mến và tri ân vì biết bao ân phúc các em đã được nhận lãnh trong suốt thời gian gác bỏ mọi sự bên ngoài để chỉ ở với Chúa, tập đi vào chiều sâu nội tâm bằng những giờ cầu nguyện và kiểm điểm tâm linh theo sự hướng dẫn kỹ lưỡng của hai Thầy Dòng Tên.

Nghe hướng dẫn đề tài Linh Thao


Hy vọng bầu khí sốt sắng thánh thiện và những cuộc tiếp xúc thân tình với Chúa trong tuần Tĩnh tâm sẽ các em sẽ được biến đổi và trở nên những người con ngoan của Chúa trong gia đình Hội Dòng. Đồng thời, mong sao những gì các em đã kín múc được từ những giây phút nhiệm hiệp với Chúa sẽ là nguồn sức mạnh nâng đỡ và dẫn dắt các em trong hành trình tu học suốt 365 ngày của niên khóa 2012 – 2013.

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon