Chiếc nôi Hội Dòng

0

Hội Dòng hai tiếng thân thương,
Là nôi êm ấm là trường dạy tu.
Dạy con nên giống Giêsu,
Yêu người yêu Chúa khiêm nhu một đời.
Dạy con biết sống vâng lời,
Chu toàn thiên ý dẫu đời truân chuyên.
Sai con đi khắp mọi miền,
Giảng rao chân lý loan truyền yêu thương.
Giữ con trinh bạch ngát hương,
Như hoa huệ trắng chẳng vương hồng trần.
Cho con nếp sống thanh bần,
Chẳng thu chẳng tích chẳng cần lợi danh.
Luôn luôn phó thác đơn thành,
Trong đôi tay Chúa, trong vành nôi êm.
Hồn con từ sớm đến đêm,
Được chiêm ngưỡng Chúa nhân hiền từ tâm.
Nương trong tấm bánh âm thầm,
Cùng con sống cảnh thăng trầm nhân sinh.
Con nay nguyện ước trung trinh,
Trọn đời yêu Chúa mối tình con thơ.

Cóc Con

Comments are closed.

phone-icon