Đời dâng hiến

0

               ĐỜI DÂNG HIẾN

Chúa gọi con giữa ngàn muôn thiếu nữ,
Chúa dẫn con vào tình sử huyền siêu,
Để con nên nhân chứng của Tình yêu,
Giữa trần gian giữa bao nhiêu mộng ước.
 
Chúa gọi con Chúa đâu cần báo trước,
Nghe tiếng lòng con vội bước đi theo,
Đường con đi dẫu sóng gió hiểm nghèo,
Tin tưởng Chúa, vững tay con chèo lái.
 
Đi  theo Chúa con nào đâu sợ hãi,
Chúa bên con, con chẳng ngại hi sinh,
Cuộc vượt qua có thương tích trên mình,
Con vui sướng vì được nên giống Chúa.
 
Xin cho con giữ trọn lời khấn hứa,
Sống KHÓ NGHÈO lòng chan chứa niềm tin,
Sống TRUNG TRINH để yêu Chúa trọn tình,
Sống VÂNG PHỤC ý riêng mình từ bỏ.
 
Ôi Giêsu, xin cho con hiểu rõ,
Đã hiến dâng thì phải khó mới khôn!
Xin cho con được nghiệm cảm Chúa luôn,
Là hạnh phúc trào dâng trên cõi thế.


Sr. Madalena Mến, OP

Tam Hiệp, Mùa Thánh Hiến 2012

Comments are closed.

phone-icon