Vị Thánh kính ngày 19 tháng 8

0

John Eudes, Linh mục

John Eudes (sinh 1601 – tử 1680) là Đấng Sáng lập Dòng Đức Giêsu và Đức Maria. Ngài sinh ra trong một gia đình nông dân tại Ri ở Normandy, nhưng lại được thụ huấn với các giáo sư Dòng Tên. Năm 1623, Ngài gia nhập cộng đoàn Oratorians  Pháp mới được thành lập ở Paris, thụ phong linh mục năm 1625, và ở lại với cộng đoàn trong 20 năm. Ngài là một trong những nhà giảng thuyết nổi tiếng của Pháp. Năm 1637, Ngài xuất bản cuốn Cuộc đời và Vương quốc của Đức Giêsu trong tâm hồn người Kitô hữu. Đối với Ngài, Đức Giêsu là nguồn mạch sự thánh thiện, và Đức Maria là khuôn mẫu đời sống Kitô hữu. Ngài gọi mời sùng kính Thánh tâm và khởi xướng thành lập ngày lễ mừng kính Thánh tâm. Mãi cho đến năm 1765, thỉnh nguyện này mới được công nhận. Năm 1643, Ngài xuất  khỏi cộng đoàn Oratory và thành lập Hội Anh Em Linh mục giáo phận không có lời khấn được gọi là Dòng Đức Giêsu và Đức Maria. Nhóm mới thành lập này chuyên chăm việc giáo dục và đồng hành tâm linh với các linh mục triều tương lai ở các đại chủng viện. John Eudes qua đời ngày 19 tháng 8 năm 1680. Ngài được phong thánh năm 1925. 

Comments are closed.

phone-icon