Vị Thánh kính ngày 21 tháng 8

0

Pius X, Giáo hoàng

Pius X (sinh 1835-tử 1914, Giáo hoàng 1903-1914) là Vị Giáo hoàng có danh tiếng nhất. Tiếc thay, Ngài bắt đầu những cuộc chiến chống lại chủ nghĩa hiện đại, làm cản trở nhiều đến sự thăng tiến nguồn hiểu biết thâm sâu mang tính lịch sử, thuộc lãnh vực kinh thánh, và thần học công giáo. Tuy nhiên, Ngài là Vị Giáo Hoàng dã khuyến khích lãnh nhận Thánh thể mỗi ngày và cho phép các em lên 7 tuổi lãnh nhận bí tích Mình Máu Thánh Chúa lần đầu.

Giuseppe Melchior Sarto sinh ra trong một gia đình nghèo tại Riese ở Venetia. Ngài thụ phong linh mục năm 1858. Năm 1875, Ngài được bổ nhiệm làm cố vấn cho giám mục và năm 1884 Ngài được phong làm Giám mục thành Manuta – một giáo phận đang bị sa sút nhưng Ngài đã làm sống lại đời sống giáo phận đó một cách rất thành công. Năm 1893 Ngài được chọn làm Giáo phụ thành Venice và mang danh hiệu Hồng Y. Ngài được chọn làm Giáo hoàng ngày 4 tháng 8 năm 1903 và lấy tước hiệu Pius X. Châm ngôn triều giáo hoàng của Ngài là “Canh tân mọi sự trong Đức Kitô” (Ep 1,10). Ngài đã thực hiện châm ngôn đó bằng việc tập trung vào công việc mục vụ hơn là công việc chính trị.  Thực tế, Ngài nhận thấy rằng Ngài nhanh chóng bị lôi cuốn vào trong mảng chính trị. Ngài đã chỉ định ngay Merry del Val, một người Tây Ban Nha bảo thủ cực đoan của chính phủ làm thư ký riêng cho Ngài. Người thư ký này đã thay đổi hoàn toàn tiến trình tương quan đối với chính phủ như đã từng có của Đức Cố Giáo Hoàng Leo XIII.      

Đức Giáo Hoàng Pius X đã cố gắng hạn chế những bất đồng quan điểm trong Giáo hội. Ngài ban hành sắc lệnh Lamentabili sane exitu ra vào tháng 7 năm 1907 đã kết án 65 tín điều và thông điệp Pascendi Dominici gregis vào tháng 9 năm 1907 kết án trường phái hiện đại – một tổng hợp những lạc thuyết. Ba năm sau, Ngài tuyên cáo chống lại trường phái hiện đại. Ngài kêu gọi mạng lưới các thông tín viên mang tên Sodalitium Pianum (Liên đoàn St. Pius V) tường thuật những sai lạc của chính thống về cho Rome.

Triều đại Giáo hoàng của Ngài cũng để lại những điểm son. Ngài tái tổ chức bộ máy trung ương đầu não Rome, khởi xướng công cuộc hệ thống hóa Bộ Giáo Luật mới, canh tân đại chủng viện, thiết lập Viện Kinh thánh Giáo Hoàng, khuyến khích giáo dân cộng tác với các Giám mục trong công việc Tông đồ, mời gọi Kitô hữu năng lãnh nhận Bí tích Thánh thể, canh tân thánh nhạc và kinh nguyện thần vụ. Ngài qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1914 và được Đức Pius XII phong thánh.      

Comments are closed.

phone-icon