Vị Thánh kính ngày 3 tháng 8

0

Lydia, Môn đệ

Lydia sống vào thế kỷ thứ nhất, là một người Do thái mộ đạo đến tử Thyatira –ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ.  Thánh Phaolô Tông đồ là người đã hoán cải chị khi ở thành phố Philippi và chị cũng là người đầu tiên được Thánh Phaolô ban phép Thánh tẩy ở đó (Cv 16,11-15). Chị cũng được công nhận là người Châu Âu đầu tiên trở lại. Chị là thành viên khai mở cộng đồng Kitô hữu tại nhà của Chị (Cv.16,40), trước đó đã mời Paul và các bạn đồng hành của Ngài-hoàn toàn là những người khách lạ-hãy đến và lưu trú tại nhà của chị (Cv.16,15). Sự kiện này làm nổi bật lên vai trò của người phụ nữ đã thực hành vai trò lãnh đạo của họ trong Giáo hội sơ khai. Lydia được Giáo hội Đông phương ở Constantinople phong thánh năm 1982.

 

Comments are closed.

phone-icon