Kịch 5 Nén Vàng

0

Ở một ngôi làng kia, có một thương gia giàu có. Ông đi khắp nơi để buôn bán, trao đổi hàng hóa. Một hôm, trước lúc đi xa ông gọi các đầy tớ lại:

Ông chủ: Tí ơi! Tèo! Tẹo ơi! Ra đây ông bảo.

Đầy tớ: Dạ…a…ạ..

Ông chủ: Ta sắp có một chuyến đi xa, ta đi chuyến này chắc có lẽ lâu lắm mới về. Các con hãy ở nhà coi sóc nhà của và làm việc giúp ta nhé.

Đầy tớ: Dạ, vâng, ông cứ yên tâm.

Ông chủ: Đây ta giao cho thằng Tí 5 ném vàng, thằng Tèo 2 nén vàng, và thằng Tẹo một nén. Các con, tùy theo sức của mình mà làm lợi ra nhé. Thôi! Ta đi đây.

Đầy tớ: Dạ, con chào ông, Ông đi bình an.

Ông chủ đi rồi, các đầy tớ ai vào việc nấy.

Tí: Ồ! Ông chủ giao cho  mình 5 nén vàng, mình sẽ làm gì đây (ra vẻ suy nghĩ).

A! được rồi! Ta sẽ mua sách vở, lúc rảnh rỗi ta sẽ học thêm Việt ngữ, tìm hiểu về người VIệt Nam, và ta sẽ đi dạy môn Việt  Ngữ. Và sẽ có thêm tiền, tiền ta đem đổi lay vàng và ta sẽ có thêm vàng.

(tùy theo hoàn cảnh địa phương mà ta chọn một nghề lượng thiện thích hợp… mang tính thực tế…

Ở VIệt Nam, ta lay nghề nuôi vịt: chăm chúng that tốt. Cho nó đẻ ra trứng, ta sẽ nhặt trứng đem bán, một số ta cho gà ấp thành vịt con. Và cứ thế, vịt đẻ ra trứng, trứng nơ thành vịt, vịt đẻ ra trứng và trứng lại đem bán. Ôi! Ta sẽ có thêm vàng.)

Tèo: Với 2 nén vàng, mình sẽ làm gì với 2 nén vàng này đây?

Nghĩ ra rồi! Ta sẽ tậu một thửa ruộng và ngày ngày ta sẽ bỏ công cày cấy, gieo vãi trồng trọt.

Tèo chăm chỉ làm việc. Cuối cùng thửa ruộng của Tèo that xanh tốt: nào bí, bầu,nào cây ăn trái, luau, ngô, khoai, sắn… Tới mùa thu hoạch Tèo sung sướng vô cùng vì được lợi thêm hai nén vàng nữa.

TẸO: Ôi giời ơi! Cái ông chủ nhà tôi mới keo kiệt làm sao! Giao cho tôi có mỗi một nén vàng mà còn đòi phải sinh lợi ra nữa chứ. Thôi! Thôi, hơi sức nào mà làm cho meat, tôi sẽ chôn nén vàng của ông xuống đất, cất giấu cho kỹ. … ….. Xong rồi! Hơi đâu mà làm cho phí sức.

Qua một thời  dài, lâu ơi là lâu Ông chủ mới trở về nhà. Các đầy tớ vui mừng ra đón ông chủ, ríu rít kể chuyện làm ăn của mình cho ông chủ nghe.

Tí: Thưa ông chủ! Với 5 nén vàng của ông. Con đã cố gắng chăn nuôi, chăm sóc đàn vịt ngày qua tháng nọ và bay giờ con đã sinh lợi được 5 nén nữa. Đây 10 nén vàng con xin trao lại cho ông.

Ông chủ: Tốt lắm, tốt lắm. Con là một đầy tớ trung thành và khôn ngoan. Ta thưởng cho con 10 nén vàng này. Và hãy lại đây, hãy ở lại và hường hạnh phúc với TA.

Tèo: Thưa ông chủ. Ong chủ đã trao cho con 2 nén vàng. Ờ nhà con ra công cày cấy chăm sóc và thu hoạch hoa lợi. Con đã làm thêm được 2 nén khác. Và đây 4 nén vàng của ông chủ đó ạ!

Ông chủ: Giỏi lắm! Giỏi lắm!Ta khen con đã cố gắng chăm chỉ siêng năng. Con làm rất tốt, hãy giữ  lấy  số vàng đó và hãy lại đây với Ta, hãy hưởng hạnh phúc với Ta, hỡi con yêu dấu.

Tẹo: Chạy ra gốc cây! Đào lấy nén vàng, đi đến trước mặt ông chủ và nói:

Thưa Ông chủ, tôi biết ông là người keo kiệt, khắc nghiệt, nên tôi sợ. Tôi đã chôn kỹ nén vàng của ông. Đây nén vàng của ông đây.

Ông chủ nổi giận : Hỡi tên đầy tớ bất hảo và biếng nhác kia, nếu ngươi nghĩ là ta keo kiệt. Vậy sao người khôngđem nén vàng của Ta gởi vào ngân hàng, để khi về ta khi hồi cả vốn lẫn lãi chứ.

Này , hãy lấy nén vàng của hắn mà trao cho người đã có 10 nén. Hãy đuổi  nó vào chốn tối tăm. Ở đó, nó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

Các  con (chỉ  vào Tèo, Tí) các con là những đầy tớ trung thành và khôn ngoan. Ta sẽ đặt các con coi sóc phần gia sản của Ta. Hãy vào đây và hưởng hạnh phúc với Ta.

Sau khi nêu sứ điệp của vở kịch……

Tập hát:

Chúa trao cho ta người 1 nén vàng, người 2 nén vàng,người 5 nén vàng. Đừng đem chốn giấu , đừng cất rồi  quên, mà đem sinh lãi gấp hai  ba lần.

Sưu tầm 

XHV

 

 

Comments are closed.

phone-icon