Lễ kính ngày 29 tháng 9

0

Các Tổng Lãnh Thiên Thần

Ngày 29 tháng 9 thường được xem là ngày lễ kính Tổng lãnh Thiên thần Michael, Vị lãnh đạo trong các thiên thần, người hướng dẫn và bảo trợ Dân Israel (Daniel 10,12).

Theo sách Jude chương 9, Michael (tiếng Do thái nghĩa là “Thiên Chúa là ai?”) đã hướng dẫn cuộc chiến đấu với ác quỷ trên Môsê và trong Sách Khải Huyền, Tổng lãnh Thiên thần Michael và đoàn binh Thiên thần của Ngài đã chiến đấu với con rồng và đã đánh gục nó cùng đoàn binh của nó. Tổng lãnh Thiên thần Michael được tôn kính là Thủ lãnh các đoàn binh trên Thiên quốc và là Vị Thánh Bổn mạng của các chiến binh. Người ta cũng tin rằng Ngài là Đấng Bảo trợ các Kitô hữu chống lại quỷ thần đặc biệt vào giờ nguy tử và dẫn đưa hồn ta đến với Chúa. Ngài cũng là Thánh Bổn mạng của những người đau yếu, các chuyên gia về X-quang, người bán tạp hóa, các thủy thủ, các cảnh sát, lính nhảy dù và các nghĩa trang. Năm 1969 – năm tu sửa lịch phụng vụ Công giáo, ngày lễ kính Tổng lãnh Thiên thần Michael được sát nhập với ngày lễ kính Tổng lãnh Thiên thần Gabriel và Raphael.

Tổng lãnh Thiên thần Gabriel (tiếng Do thái nghĩa là con người) được giới thiệu như là một phương thế để mạc khải (xc. Daniel 8,15-26; 9,20-27) và trong sách Enoch chương 9 câu 1 giới thiệu Ngài là Đấng chuyển cầu trên Thiên quốc. Ngài là một trong những thiên thần đứng trước Nhan Thánh Chúa (Khải huyền 8,2). Ngài là Đấng đã báo tin cho Zechariah việc Gioan Tẩy giả chào đời, và việc thụ thai của Đức Trinh Nữ Maria được lưu lại trong những lời chào rất thân thương “Kính mừng Maria, đầy ơn phước. Thiên Chúa ở cùng Mẹ”. Ngài là Vị Thánh Bổn mạng của các sứ giả, nhà ngoại giao, những người đưa thư và những người sưu tầm tem.

Tổng lãnh Thiên thần Raphael (tiếng Do thái nghĩa là Thiên Chúa chữa lành) là sứ giả của Thiên Chúa, lắng nghe những lời khẩn nguyện của dân Chúa và đưa lên trước Tôn Nhan Chúa (Tobia 12, 12.15). Ngài được chân nhận là sứ thần đã chữa lành thế giới khi bị các thần sa ngã làm vẩn đục. Ngài là Vị thánh Bổn mạng của các du khách, bác sĩ, y tá, người tình, người thanh tra y tế, và người khiếm thị. Không như hai vị tổng lãnh thiên thần kia, việc tôn sùng Tổng lãnh thiên thần Raphael mãi sau này mới được triển khai. Ngày lễ kính Ngài mang tính phổ quát được chính thức tử năm 1921, nhưng sau này và cho tới hiện nay được sát nhập vào ngày lễ kính Tổng lãnh Thiên thần Michael và Gabriel.

Comments are closed.

phone-icon