Ngày lễ kính ngày 15 tháng 9

0

Mẹ Sầu Bi

Ngày lễ hôm nay chúng ta kính nhớ cuộc tử đạo thiêng liêng của Đức Trinh Nữ Maria đặc biệt Cuộc Thương khó và Cái chết của Đức Giêsu- con của Mẹ. Ở thế kỷ 14, những nỗi sầu đau của Đức Giêsu được phân xếp thành 7 nỗi niềm: đó là dâng Đức Giêsu trong Đền thánh (kính ngày 2 tháng 2), cuộc chạy trốn sang Aicập, Đức Giêsu bị lạc trong Đền thờ Giêrusalem, cuộc gặp gỡ giữa Đức Mẹ và Đức Giêsu trên đường lên đồi Calve, dưới chân Thập giá, Tháo đanh Đức Giêsu và chôn cất thi hài Đức Giêsu. Chỉ có Giáo hội Công giáo mừng lễ này, còn những Giáo hội khác thì không.

Comments are closed.