THÔNG ĐIỆP CARITAS IN VERITATE

0

THÔNG ĐIỆP CARITAS IN VERITATE

BÁC ÁI TRONG CHÂN LÝ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI

(Bản dịch của UB. Giáo Lý Đức Tin và TT Mục Vụ TGP. Saigon)

“Những giá trị luân lý phải chiến thắng trong cuộc khủng hoảng kinh tế tòan cầu hiện nay cũng như để tiêu diệt nghèo đói và để thúc đẩy sự phát triển chân chính của tất cả các dân tộc trên thế giới…”

Xin vui lòng nhấm vào dưới đây để tải.

Thông Điệp BacAiTrongChanLy

 

Comments are closed.