Vị Thánh kính ngày 21 tháng 9

0

Matthew, Tông đồ, Tác giả sách Tin mừng

Matthew sống vào thế kỷ thứ nhất là một trong nhóm 12 Tông đồ và theo truyền thống Ngài là tác giả sách Tin mừng thứ nhất. Tác phẩm của Ngài giới thiệu Đức Giêsu Kitô, Nước Thiên Chúa đã đến gần và lưu lại trong Giáo hội cho tới tận cùng. Danh tánh của thánh Matthew được nhắc tới trong bản danh sách 12 Tông đồ  (Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 6,15, Cv. 1,13). Matthew và Levi (Mc2,14; Lc 5,27) là hai tên gọi cho cùng một người – Matthew là con trai của Alphaeus và anh của James (không phải James – con của Zebedee). Matthew và Levi được nhìn nhận là người thu thuế. Không có nguồn tin chính xác nào cho biết thánh Matthew làm gì sau khi Đức Giêsu Phục sinh. Ngài được tôn kính như là một vị tử đạo cho dù không có thông tin gì về việc tử đạo của Ngài.

Comments are closed.