Vị Thánh kính ngày 22 tháng 9

0

Thomas Villanova, Giám mục

Thomas Villanova (sinh 1486 – tử 1555) là một linh mục Dòng Augustinian trước khi làm Tổng Giám mục thành Valencia. Ngài sinh tại Fuentellana và mang tên họ từ thành Villanueva de los Infantes – nơi thánh nhân được dưỡng dục. Ngài theo học tại trường Đại học nổi tiếng Complutensian ở Al Cala – trung tâm dành cho công cuộc canh tân tri thức trong Giáo hội. Ngài làm Giáo sư Triết học năm Ngài 26 tuổi. Sau bốn năm Ngài đã rời giảng đường Đại học và gia nhập Dòng Anh Em Augustine ở Salamanca. Ngài thụ phong linh mục năm 1518 và làm Bề trên ở nhiều cộng đoàn được 25 năm từ năm 1519. Năm 1544, Hoàng đế Charles V đã bổ nhiệm Ngài làm Tổng Giám mục thành Valencia. Ngài đã đi bộ từ cộng đoàn của Ngài lên Giáo phận, mặc bộ tu phục cũ kỹ và đội một cái nón cũ mà Ngài đã mang mặc trong nhiều năm. Nhìn thấy cuộc sống khó nghèo của Ngài, hàng giáo sĩ đóng góp tiền để trang bị đồ đạc trong tòa giám mục, nhưng Ngài lại cho đi những đồ đạc đó cho một bệnh viện địa phương. Sứ vụ của Ngài được đánh dấu bằng sự khổ hạnh bản thân, tận tâm trong việc quan tâm đến các trẻ em mồ côi, người đau yếu, tù nhân và những người nghèo; và công việc canh tân hàng giáo sĩ. Ngài qua đời ngày 8 tháng 9 năm 1555 và được phong thánh năm 1658.

Comments are closed.

phone-icon