Ý cầu nguyện tháng 10/2012

0

THÁNG MÂN CÔI

************

Ý cầu nguyện:

+ Xin cho chị em trong Hội Dòng, biết cùng Mẹ Maria sống các mầu nhiệm của Chúa Giêsu qua việc chuyên chăm suy niệm, sống và truyền bá Kinh Mân Côi.

+ Xin cho mọi Kitô hữu, đặc biệt chị em trong Hội Dòng biết canh tân đời sống đức tin qua cuộc sống yêu thương và phục vụ theo các giá trị Tin Mừng.

******

CẦU NGUYỆN THEO NỘI QUY HỘI DÒNG

a. Thi hành NQ 2011 số 75 và số 77
- Lh. Chị Maria Nguyễn Thị Nhường
b. Thi hành NQ 2011 số 81
- Lh. Giacobê (Thân phụ chị Maria Trần Thị Nguyên và chị Isave Trần Thị Linh)
- Lh. Têrêsa (Thân mẫu Chị Anna Dương Thị Huệ) 
- Lh. Phêrô (Thân phụ chị Anna Phan Thị Lệ Hằng)
c. Thi hành NQ 2011 số 84
- Lh. Nữ tu Lucia Trần Thị Thiết (chị của chị Néréa Trần Thị Thanh Khiết)
- Lh. Anna (Chị của chị Anna Nguyễn Thị Ngọc Trinh) 
- Lh. Anna Maria (Bà ngoại chị Maria Trần Thị Thê)
- Lh. Phêrô (Anh của chị Cécilia Nguyễn Thị Bạch Tuyết)
 - Lh. Maria (Bà ngoại của chị M. Goretti Nguyễn Thu Phượng)
d. Thi hành NQ 2011 số 87
- Lh. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Nguyện (Hội dòng Đa Minh Thánh Tâm)

CÁC NGÀY GIỖ CHỊ EM

Thứ Bảy ngày 6.10               

– Chị Carina Trần Thị Huệ (1986)

Thứ Năm ngày 18.10

– Chị Maria Đinh Thị Hương (2001)


CÁC NGÀY MỪNG BỔN MẠNG

Chúa Nhật ngày 07.10: Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

– Tu xá Mẹ Mân Côi I (Hưng Bình)

– Tu xá Mẹ Mân Côi II (Long Thành)

– C.Đặng Hà (Phó GĐ.Thỉnh viện), C.Loan, C.Huyền, C.Thuận(Thương), C.Nhung (Bùi Thái), C.Đặng Lệ Thu, C.Lệ Hoa, C.Tình, C.Lam Thuyên, C.Thu Thảo, C.Trần Xuân Hương, C.Đặng Quế, C.Vũ Hoa, C.Hiến, C.Vui (TH).

Thứ Hai ngày 15.10: Lễ  Thánh Têrêsa Giêsu

– Chị Thanh Mai

– Tập Sinh I: E.Yến Linh

Thứ Sáu ngày 19.10: Lễ nhớ chân phước Têrêsa Calcutta

– Lớp khấn I (2010)

 

Comments are closed.

phone-icon