Bài ca đức tin

0

BÀI CA ĐỨC TIN

Mãi kiên trung trong tình yêu Thiên Chúa

Một niềm tin Chúa đã ban từ xưa

Dù gươm chém cho đầu bay ê chề

Dẫu thân mình bị voi giày, ngựa đạp

            Ánh đức tin rực sáng soi trời đất

            Là gương thiêng mãi mãi soi muôn người

            Anh hùng ca vang vọng đến muôn đời

            Là điệp khúc bài Hùng ca Tử đạo

Dẫu hiểm nguy muôn trùng vì giữ đạo

Từng đoàn người vẫn vững bước tiến lên

Quyết hiên ngang vì Chúa mà hiến thân

Trọn tín trung, không tham sanh úy tử

            Vui hy sinh, nhận cực hình vì Chúa

            Tình yêu ấy thật vĩ đại biết bao!

            Vì yêu Chúa mà liều mạng, chẳng nao

            Sẽ lãnh nhận Nước Trời là phần thưởng

Với người đời, như thế là tuyệt vọng

Giống Giêsu chịu chết trên thập hình

Nhưng đó là vang Bài Ca Đức Tin

Là tận hưởng nguồn hạnh phúc miên viễn

Viễn Dzu Tử
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – 2012

Comments are closed.

phone-icon