Bài hát: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

0

Ban Truyền Thông xin giới thiệu bài hát “

      1. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
” do linh mục nhạc sĩ Giuse Vũ Đức Hiệp sáng tác. Xin nhấn vào đây để tải file nhạc dạng pdf.

Comments are closed.

phone-icon