Các Linh Hồn

0

Ngày 02 tháng 11

LỄ CÁC LINH HỒN

Ngày lễ Các Linh Hồn còn được biết đến với tên gọi lễ Tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời. Đây là một lễ tưởng niệm mà những kẻ còn sống dành cho những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta trong cõi chết, nhưng vẫn cần những lời khẩn cầu của Giáo Hội để giải thoát họ từ nơi luyện hình vào thiên đàng vinh phúc. Không giống lễ Các Thánh mang tính cách đại kết (ngày 1 tháng 11), lễ cầu cho các linh hồn, xét theo thần học, ăn sâu trong đạo lý Công giáo về luyện ngục. Đó là một tình trạng thanh luyện sau cái chết, khỏi những hình phạt tạm thời do phải đền trả những tội mà đã được tha thứ qua các Bí tích (Bí tích Hòa giải hay Thống hối) hay qua hành vi thống hối cá nhân. Các tín hữu Đông Phương không tiếp nhận cách hiểu luyện ngục theo kiểu tòa án của Tây Phương, mà thay vào đó, họ nhấn mạnh đến tính chất thần bí của tình trạng thanh tẩy như là quá trình vươn tới sự trưởng thành và lớn lên về đàng thiêng liêng. Tuy nhiên, Công đồng Trentô đã định nghĩa sự hiện hữu của luyện ngục và nhấn mạnh rằng: các linh hồn bị cầm giữ ở đây được sự trợ giúp bởi lời cầu khẩn của các tín hữu, nhất là bởi hy lễ Thánh Thể (Sắc lệnh về Luyện ngục, 1563).

Chứng tích đầu tiên của lễ này được tìm thấy ở Tây Ban Nha vào thế kỷ VII. Hai thế kỷ sau, vào năm 988, Odilo, viện phụ đan viện Cluny đã chỉ thị cho cộng đoàn của ngài cử hành ngày 2 tháng 11 là ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Việc cử hành lễ các Linh hồn xuất phát từ đan viện Cluny đã nhanh chóng phổ biến khắp nơi. Tuy vậy, phải chờ cho đến hai hoặc ba thế kỷ sau thì các lịch phụng vụ và chư Thánh mới dành việc cử hành lễ này vào ngày 2 tháng 11. Ngày nay Lễ tưởng nhớ tất cả các tín hữu đã qua đời được ghi trong niên lịch chung của Giáo Hội Rôma. Lễ này cũng được các Giáo hội Anh giáo và Giáo hội trưởng lão ở Hoa Kỳ cử hành. Tháng 11 và đặc biệt ngày hôm nay là thời gian truyền thống dành cho việc thăm viếng phần mộ của những người thân yêu.

(Sr. Maria Ánh Hồng chuyển ngữ từ Richard P. McBrien, The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins, e-books 2006)

Comments are closed.

phone-icon