Các Thánh kính ngày 01/11

0

Ngày 01/11

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

*****

Lễ Các Thánh được cử hành để mừng kính sự chiến thắng của những người đã sống trong ân nghĩa Chúa Kitô và bây giờ đang được vui hưởng thánh nhan Thiên Chúa trên trời. Lễ này không chỉ mừng kính các thánh đã được Giáo Hội chính thức tuyên nhận, mà còn bao gồm: tất cả những người khi còn tại thế đã có đời sống tốt lành, nhưng chỉ được biết đến bởi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hay bởi giáo xứ, giáo phận hoặc một cộng đồng đức tin nào đó; và những người giống như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan XXIII (1881-1963), hay bà Dorothy (1897-1980), những người được thế cả giới biết đến về đời sống thánh thiện, dù chưa hoàn tất án phong thánh.

Nguồn gốc của lễ kính Các Thánh vào ngày 1 tháng 11 dường như bắt nguồn từ Anh quốc, do Đức Tổng Giám Mục Egbert of York cử hành trong suốt những thập niên đầu của thế kỷ VIII. Đến khoảng thế kỷ XII, ngày này chính thức được ấn định như một ngày lễ. Ở nước Anh và Ailen, lễ Các Thánh trước đây được gọi là ngày All Hallows. Điều này giải thích cho tên gọi ngày hội Halloween được tổ chức vào “vọng” ngày lễ (Hallowe’en hay Hallow evening).

Ý nghĩa thần học của ngày lễ này được diễn tả rất hay trong Hiến chế Tín lý về Giáo Hội của Công đồng Vaticano II: “Qua cuộc sống của những người cùng mang một bản tính nhân loại như chúng ta, nhưng đã được biến đổi nên giống hình ảnh Chúa Kitô hơn, Thiên Chúa tỏ lộ rõ ràng cho con người thấy dung nhan và sự hiện diện của Ngài. Chính Ngài nói với chúng ta qua các vị ấy” (số 50). Lễ này được ghi vào bậc lễ trọng trong niên lịch Rôma.

(Sr. Thu Liễu, OP chuyển ngữ từ Richard P. McBrien, The Pocket Guide To The Saints,
HarperCollins, e-books 2006)

Comments are closed.

phone-icon