Cầu chư Thánh

0

Kính mừng chư Thánh hiển vinh

Hân hoan hưởng phúc trường sinh Thiên đàng

Đời đời chiêm ngưỡng Thánh Nhan

Hợp lời Thần Thánh khải hoàn xướng ca

Gian nan khốn khó vượt qua

Xứng công Chúa thưởng vinh hoa Nước Trời

Chúng con còn sống giữa đời

Trăm cay ngàn đắng ngày dài đêm thâu

Xin thương giúp nguyện thay cầu

Và nâng đỡ bước gieo neo gian trần

Giúp luôn vững chí kiên tâm

Quyết yêu mến Chúa chí nhân đến cùng

Mong theo chư Thánh chung đường

Vào nơi vĩnh phúc vinh quang Nước Trời

TRẦM THIÊN THU

Lễ chư Thánh – 2012

Comments are closed.

phone-icon