Chứng tích đức tin

0

            CHỨNG TÍCH ĐỨC TIN

Mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24-11-2012

 
 
Đức tin cầu nối đất với trời
Cho người dương thế được tới nơi
Tuyệt đỉnh trên đồi cao chất ngất
Niềm tin phó thác chẳng khi ngơi
 
Chứng tích tổ phụ xa xưa ấy 
Vẫn còn ngời sáng đến hôm nay 
Bởi tin thần khí luôn thúc đẩy 
Tín thác hoàn toàn quý cao thay
  
Biết bao đại thánh buổi sơ khai 
Cam chịu khổ cực quãng đường dài 
Chứng nhân sống động còn in dấu 
Muôn đời vạn kiếp chẳng phôi phai
 
Đức tin thức tỉnh niềm tín thác 
Chứng tá niềm tin ghi đá tạc 
Đã dám hi sinh bước đến cùng 
Các Ngài đã vẹn nghĩa tín trung
 
Gương lành thánh đức tự xa xưa 
Vẫn còn nguyên vẹn đến bây giờ 
Máu đào tuôn đổ gieo hạt giống 
Cây đức tin nảy mậm xanh mơ
 
Tứ thời luôn trổ bông kết trái 
Nhựa trầm tiết chất rượu thơm ngon 
Say ngất hồn thiêng muôn thời đại 
Nhân chứng niềm tin dạ sắt son
 
Lưu danh hậu thế vang lẫy lừng 
Hy sinh mạng sống quyết tuyên xưng 
Xiềng xích ngục tù không ngao ngán 
Ngàn năm ghi đậm nét Tin Mừng
  
Anh hùng nối gót vị chứng nhân 
Như những vì sao rực cõi trần 
Là tinh hoa của bao thế hệ 
Niềm tin khởi sắc giữa muôn dân
  
Lời Ngài sống động toàn thế giới 
Cùng bao vị thánh nước non nhà 
Thể xác đớn đau hồn phấn khởi 
Cương quyết hiến mạng đẹp ý Cha
 
Làm kẻ anh hùng chi quản khó 
Lợi lộc trần gian vẫn coi thường 
Chức trọng quyền oai như quán trọ 
Nét son tô thắm đẹp quê hương
 
Các thánh tử đạo quyết đầu rơi 
Chứng tá niềm tin giữa người đời 
Đẹp thay cái chết vì thập giá 
Chiến thắng vinh quang tiến về trời
 
Mỗi chứng nhân là lời mời gọi 
Người tông đồ hãy vững niềm tin 
Loan báo Tin Mừng toàn thế giới 
Là yêu thương phục vụ hết mình
  
Đặc biệt người chưa nhận tình thương 
Chưa biết Lời Hằng Sống là đường 
Đưa tới miền yêu thương ân phúc 
Nhân chứng niềm tin đã nêu gương
 
Hân hoan trổi khúc nhạc muôn cung 
Gieo đau thương gặt giữa vui mừng 
Lúa vàng thơm chất đầy kho báu 
Chúc vinh danh Chúa chốn cửu trùng
 
                Sr. Maria Gabriel Mai, OP

Comments are closed.

phone-icon