Cung hiến Thánh đường Gioan Lateran – Lễ kính ngày 9/11

0

09.11.2012

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG GIOAN LATERANO

Vương cung thánh đường thánh Gioan Lateran là nhà thờ cổ nhất ở Rome và là một trong những thánh đường đầu tiên được Hoàng Đế Constantinô xây dựng ở Laterano trong thời gian từ năm 313 đến 318 để dâng kính Chúa Cứu Thế. Tên nguyên thủy của nhà thờ này là “nhà thờ Patriarchal Basilica của Đấng Cứu Độ và của thánh Gioan Tẩy Giả ở Lateran”.

Tọa lạc trong khuôn viên của một lâu đài cổ, nơi mà trước đây thuộc về dòng tộc Laterani, với tước hiệu Đấng Cứu Độ, vương cung thánh đường này là nhà thờ Nhà Thờ Chánh Tòa của Giám Mục Rôma (không phải vương cung thánh đường của thánh Phêrô) và được gọi là ‘Mater Ecclesiae Romae Urbis et Orbis’ – “nhà thờ mẹ và là đầu của mọi nhà thờ ở Roma và trên toàn thế giới”. Đã có 5 Công Đồng được tổ chức tại đây (năm 1123,1139,1179,1215, và năm 1512-17).

Ngày lễ hôm nay nhắc chúng ta nhớ về ngày Đức Giáo Hoàng Sylvester I thánh hiến ngôi thánh đường vào ngày 09 tháng 11 năm 324.

Nguyên tác: Richard P. McBrien,

The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins e-books

Sr. Maria Thu Liễu – Maria Ánh Hồng chuyển ngữ

Comments are closed.