Đàn áp Kitô giáo tăng 400% tại Á Châu !

0

CWN (7-11-2012) – Một tổ chức đại kết cho biết rằng “mức đàn áp Kitô giáo đã tăng gấp 4 tại Á Châu trong thập niên qua”. Mức độ ghét tôn giáo tăng nhiều nhất tại Ấn Độ.

Tổ chức “Gospel for Asia” (Phúc Âm cho Á Châu), tổ chức giám sát nhiều hoạt động của Kitô giáo, nói rằng “sự đàn áp đã trở thành quy luật” tại đa số các nước Á Châu. K.P. Yohannan, chủ tịch tổ chức “Gospel for Asia”, nói rằng các Kitô hữu nào chưa bị đàn áp thì “không thể hiểu hết ý nghĩa của sự đàn áp tôn giáo”.

TRẦM THIÊN THU 

Comments are closed.

phone-icon