Đôi mắt

0


Đôi mắt kiếp nhân gian
Vẫn hoen lệ ngày đêm
Tự khóc thương số phận
Bọt bèo và gian nan
            Đôi mắt kiếp con người
            Đôi khi cũng biết cười
            Khi niềm vui rạng rỡ
            Đẹp như đóa hoa tươi
Đôi mắt kiếp phàm nhân
Đôi khi cũng phân phân
Rưng rưng nỗi lo sợ
Nhìn vào khoảng xa xăm
            Đôi mắt kiếp nhân sinh
            Đôi khi chợt bất bình
            Lóe sáng tia tức giận
            Nhìn vào thấy thất kinh
Đôi mắt kiếp nhân trần
Rất xa và rất gần
Dễ thương và đáng ghét
Phản ánh nét tâm hồn
            Đôi mắt dùng để nhìn
            Sâu thẳm một niềm tin
            Đôi khi cần phải nói
            Đôi khi phải lặng im

                         Kha Đông Anh

 

Comments are closed.

phone-icon