Đức Chúa công bình

0

ĐỨC CHÚA CÔNG BÌNH

(Diễn ý Lc 21:28)

Người ơi, đứng thẳng lên nào

Hiên ngang mà ngẩng đầu cao vui mừng

Bởi vì Thiên Chúa muôn trùng

Thiên Sai oai hùng đến cứu chúng ta

Ngài là Thánh Tử Giêsu

Ngôi Hai Thiên Chúa đến từ trời cao

Người ơi, đứng thẳng lên nào

Hiên ngang mà ngẩng đầu cao đón Ngài

Những ai sầu khổ, đắng cay

Những ai nghèo khó, những ai mọn hèn

Hãy cười lên, hãy vui lên

Giêsu đòi lại nhân quyền cho ngay

An tâm mãi mãi từ nay

Chẳng ai áp bức, chẳng ai hại mình

Ngài là Đức Chúa công bình

Chúng ta hạnh phúc trong Tình Giêsu

TRẦM THIÊN THU
Chúa Nhật I Mùa Vọng – 2012

Comments are closed.

phone-icon