Hạt lệ pha lê

0

Lầm lũi đếm những bước chân

Suốt tháng năm dài xuôi ngược

Chầm chậm mà vẫn tất bật

Đạp trên gai nhạc, gai thơ

            Hoàng hôn nhạt nắng ngẩn ngơ

            Câu thơ có vị mặn chát

            Cay xé lòng từng nốt nhạc

            Hòa âm thành đoản-khúc-đời

Gom nhặt triệu hạt lệ rơi

Phơi sương cho thành đá cục

Những hạt lệ vẫn trong suốt

Tuyệt vời những hạt-lệ-pha-lê!

            Con âm thầm kính dâng Chúa

            Để vinh danh Chúa chí nhân

            Xin cầu nguyện cho các Đẳng

            Và xin đền tội đời con

 Viễn Dzu Tử


Comments are closed.

phone-icon