Hình ảnh Tang lễ của Sr. Maria Agnès Đinh Thị Lân

0

Ban Truyền Thông xin kính gởi đến quý Bề trên, quý chị em trong Hội Dòng, cùng tất cả quý vị hình ảnh tang lễ của Sr. Maria Agnès Đinh Thị Lân 

Hình ảnh các Hội đoàn thăm viếng và Nghi thức Từ Biệt tại Hội Dòng

Thánh lễ An táng và tiễn đưa Sr. Maria Agnès đến nơi an nghỉ cuối cùng

Ban Truyền Thông

Comments are closed.