Mắc nợ

0

tamtay.vn - photo - mưa rơi lặng thầm

Những hạt mưa rơi rất nhẹ

Mà như giã nát tim con

Những hạt mưa như châu lệ

Khóc thương một kiếp phàm nhân

            Đời con bước sầu lữ thứ

            Độc-mộc-con trĩu nợ đời

            Nốt gian nan, vần cực khổ

            Bềnh bồng tựa cánh bèo trôi

Chợ đời mênh mông, nhộn nhịp

Trăm người bán, vạn người mua

Bản đời chưa vào giai kết

Chẳng ai mua nhạc bao giờ!

Cung đời con vẫn lỡ nhịp

            Câu thơ lạc vận ngu ngơ

            Mưa chiều dai dẳng không dứt

            Áo đời con ướt đam mê

Lâm thâm tiếng mưa đều nhịp

Như cung đàn nhẹ hòa âm

Con nhặt lần từng nốt nhạc

Viết thành một khúc phân vân

            Lâm râm hồn con cầu nguyện

            Tin Ngài vẫn mãi xót thương

            Xa xa ráng chiều ẩn hiện

            Xin Chúa cùng đi suốt đường

Tiếng mưa hay là tiếng Chúa?

Xin giúp con nhận ra Ngài

Cả cuộc đời con dang dở

Nên nợ Tình Chúa suốt đời

Viễn Dzu Tử
 Chiều mưa Tam Hiệp 22/11/2012

 

Comments are closed.

phone-icon