Ngày giỗ anh chị em Dòng Thuyết Giáo

0

                       Dòng Đaminh chúng con dâng lễ giỗ
                       Cầu cho Anh, Chị Em đã qua đời
                       Thường trên đời ai cũng sợ bỏ rơi
                       Và khi chết còn sợ nhiều hơn nữa .
Họ ra đi không còn nơi nương tựa
Không làm chi được như ở trần gian
Không mang theo của cải ở cõi trần
Mà ra đi với hai bàn tay trắng.
                     Các Ngài đang ở biên cương thầm lặng
                     Luôn cầu mong hỗ trợ của anh em
                    Thánh lễ dâng, lời cầu nguyện đi kèm
                    Cho các Ngài sớm hưởng nhan thánh Chúa .
Vâng cho dù chúng con không dám hứa
Nhưng vẫn cầu và xin Chúa từ nhân
Xóa tan đi tất cả những lỗi lầm
Cho các Ngài hưởng Thiên đàng vĩnh phúc.

                                                            

  Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.

phone-icon