Nữ tu không áo Dòng

0

Đức Mẹ Maria

Sống đơn sơ, giản dị

Khiêm nhường và lặng lẽ

Nữ tu không áo dòng

            Đức Mẹ giữ vuông tròn

            Một là khấn Trinh Khiết

            Hai là khấn Vâng Phục

            Ba là khấn Khó Nghèo

Chưa đi tu ngày nào

Mà sống đời đôi lứa

Nhưng trung thành lời hứa

Không hề mảy may sai

            Gương sáng cho mọi người

            Nam, nữ, hay già, trẻ

            Đặc biệt giới tu sĩ

            Kể cả giáo sĩ luôn

Nữ tu không áo dòng

Ôi, tuyệt vời Trinh Nữ

Một người vợ, người mẹ

Một mỹ nhân dịu hiền

            Nguyện xin Mẹ từ nhân

            Xin cầu bầu, che chở

            Cho chúng con biết rõ

            Từng nước bước, đường đi

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.