Sinh hoạt lửa trại

0

Xin giới thiệu chương trình lửa trại với chủ đề: “Lửa dấn thân” – Tài liệu tham khảo cho các đêm lửa trại do Sr. Maria Bùi Thị Bích Mai, OP và Ban Huấn Giáo Dòng Đa Minh Tam Hiệp soạn cho khóa huấn luyện Giáo Lý Viên cấp I tại Giáo xứ Xuâm Lâm – Giáo hạt Phương Lâm từ ngày 10 – 18/11/2012.

Xin nhấn vào đây để tải tài liệu cho đêm lửa trại 

Comments are closed.