Tân Phúc âm hóa liên quan đến toàn cuộc sống của Giáo hội

0

ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI:

“TÂN PHÚC ÂM HÓA LIÊN QUAN ĐẾN TOÀN  CUỘC SỐNG CỦA GIÁO HỘI”

RÔMA. Việc Tái Truyền Giảng Tin Mừng liên quan đến “công tác mục vụ bình thường, cần phải được linh hoạt bởi ngọn lửa của Chúa Thánh Thần để đốt cháy con tim của các tín hữu, những người thường xuyên tham dự việc thờ phượng của cộng đoàn và họp mặt vào ngày của Chúa để được nuôi dưỡng bằng Lời của Ngài và bằng bánh hằng sống”. Đức Giáo Hoàng đã nói tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ở Basilica ngày 28/10/2012.

Sáng Chúa Nhật 28/10/2012, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã chủ sự thánh lễ kết thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ XIII về vấn đề Tân Phúc Âm Hóa.

Đức Thánh Cha đã mở đầu bài giảng của ngài trong Thánh lễ kết thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục bằng cách khai triển ý nghĩa  của Tin Mừng trong ngày, nói về việc chữa bệnh cho anh mù Bartimeo, phép lạ cuối cùng Chúa Giêsu làm trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Và không phải tình cờ việc chữa lành một người có đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Điều đó diễn tả con người cần ánh sáng của Thiên Chúa, ánh sáng của đức tin, để thực sự hiểu biết thực tại và bước đi trên con đường cuộc sống. Điều nòng cốt là nhận biết mình mù lòa, cần đến ánh sáng ấy, nếu không ta sẽ mù luôn mãi (x.Ga 9,39-41)…

 “Bartimeo đại diện cho người đã mất đi ánh sáng và ý thức được điều đó, nhưng đã không mất niềm hy vọng: Anh biết đón nhận cơ hội gặp Chúa Giêsu và tin tưởng nơi Người để được chữa lành”.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tiếp tục, “Bartimeo đại diện con người nhận biết bệnh tật của mình và kêu lên Chúa, tin tưởng được chữa lành. Lời kêu xin của anh đơn sơ, chân thành, gương mẫu, và thực sự … lời cầu ấy đã đi vào trong truyền thống lời cầu nguyện Kitô giáo. Trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, được sống với đức tin, Bartimeo lấy lại ánh sáng anh đã bị mất, và đó là phẩm giá tràn đầy của anh: anh đứng dậy và đi trở lại con đường, mà từ lúc đó có một người hướng dẫn là Đức Giêsu, và anh đi cùng một con đường Đức Giêsu đi”.

Thượng Hội Đồng Giám Mục về Tân Phúc Âm Hóa

Đức Thánh Cha khai triển ý nghĩa của bài Tin Mừng này trùng hợp với kết luận của Thượng Hội Đồng về Tân Phúc Âm Hóa. Ngài nói, “Đoạn văn Kinh Thánh có một ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta, những người trong các ngày qua đã đương đầu với sự cấp thiết tái loan báo Chúa Kitô, tại những nơi ánh sáng đức tin đã suy yếu, ở những nơi lửa của Thiên Chúa, như lửa hỏa lò, cần được tái nhóm, để là lửa sinh động trao ban ánh sáng và hơi ấm cho cả nhà.

Thánh sử không nói gì về Bartimeo nữa, nhưng nơi anh, thánh sử giới thiệu với chúng ta ai là người môn đệ: đó là người theo Chúa Giêsu trên đường với ánh sáng đức tin.

Đức Giáo Hoàng tiếp tục, “Tân phúc âm hóa liên quan tới toàn cuộc sống Giáo Hội. Trước tiên, nó liên quan đến công tác mục vụ bình thường, cần phải được linh hoạt bởi ngọn lửa của Chúa Thánh Thần để đốt cháy con tim của các tín hữu, những người thường xuyên tham dự việc thờ phượng của cộng đoàn và họp mặt vào ngày của Chúa để được nuôi dưỡng bằng Lời của Ngài và bằng bánh hằng sống”.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhấn mạnh ba đường hướng mục vụ mà Thượng Hội Đồng Giám Mục đã đề ra. Thứ nhất là các Bí Tích Khai Tâm Kitô giáo: “cần phải đồng hành và chuẩn bị cho tín hữu lãnh nhận các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể. Nhấn mạnh tầm quan trong của Bí tích Hòa Giải, bí tích của lòng thương xót Chúa. Lời Chúa mời gọi mọi kitô hữu nên thánh đi qua lộ trình của các bí tích ấy. Thật ra, người ta thường nói rằng người giữ vai trò chủ đạo trong việc Tân Phúc Âm Hóa là các Thánh: các ngài nói một thứ ngôn ngữ dễ hiểu cho mọi người qua gương sống và việc làm bác ái của họ”.

Chủ đề mục vụ thứ hai nổi bật lên từ Thượng Hội Đồng gắn liền với sứ mệnh đến với dân ngoại (Misio ad Gentes). Đức Thánh Cha nói: “Nhiệm vụ của Giáo Hội là rao giảng Tin Mừng”, ngài giải thích, “loan báo sứ điệp cứu độ cho những ai chưa nhận biết Chúa Kitô… Vì thế chúng ta cần phải cầu xin Chúa Thánh Thần để Người khơi dậy lên trong Giáo Hội năng động truyền giáo mới, với các tác nhân, cụ thể là các nhân viên mục vụ và giáo dân. Vấn đề toàn cầu hóa đã dẫn đến một sự chuyển đổi đáng kể của các dân tộc. Vì thế, việc loan báo Tin Mừng cũng cần thiết đối với các nước đã đươc truyền giáo xưa kia. Tất cả mọi người đều có quyền hiểu biết Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người: mọi kitô hữu – linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ đều có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng.

Sau đó, Đức Giáo Hoàng quay sang chủ đề mục vụ thứ ba liên quan tới các tín hữu đã lãnh bí tích Thánh Tẩy, nhưng không sống các đòi buộc của nó. “Trong suốt Thượng Hội Đồng, điều đó đã được nhấn mạnh rằng những người như vậy hiện diện trong tất cả các châu lục, đặc biệt tại các nước bị tục hóa nhất. Giáo Hội đặc biệt chú ý đến họ, để giúp họ tái gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô và tái khám phá ra niềm vui của đức tin và thực hành đạo trở lại trong các cộng đoàn. Ngoài các phương pháp mục vụ truyền thống, Giáo Hội cũng tìm sử dụng các phương pháp mới, với các ngôn ngữ mới thích hợp với các nền văn hóa khác nhau của thế giới, trong việc đề nghị chân lý của Chúa Kitô, với thái độ đối thoại và tình bạn bắt nguồn từ Thiên Chúa tình yêu.

Đức Thánh Cha tiếp tục: “Trong các miền khác nhau của thế giới, Giáo Hội đã trình bày con đường của sự sáng tạo mục vụ, để đưa trở về những con người đang bị lạc hướng hoặc đang đi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, niềm hạnh phúc và cuối cùng là Thiên Chúa. Chúng ta có thể nhớ lại một vài sứ vụ quan trọng như ”Sân của dân ngoại”, sứ mệnh truyền giáo đại lục vv… Không còn gì phải nghi ngờ, vì Thiên Chúa, là Chúa Chiên Lành sẽ ban dồi dào phúc lành cho những cố gắng phát xuất từ lòng nhiệt thành đối với  Dân của Người và Tin Mừng của Người”.

Sr. Maria Ngô Liên, OP chuyển ngữ từ zenit.org

Comments are closed.

phone-icon