Tin buồn: Nữ tu Maria Agnès Đinh Thị Lân

0

TIN BUỒN

“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài”
                                                                 (Tv 91,2)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh
Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp xin kính báo:

Nữ tu MARIA AGNÈS ĐINH THỊ LÂN, OP

Sinh ngày 15/ 7/ 1938
Khấn Dòng năm 1957
Đã được Chúa gọi về lúc 19g55′ Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2012
Tại Trụ sở Trung ương Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp,
134/4 khu phố 5, Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.
Hưởng thọ 74 tuổi.

 Nghi thức tẩm liệm sẽ được thực hiện lúc 21g30′ Thứ Sáu, ngày 16.11.2012.

  Thánh lễ Đưa Chân sẽ được cử hành lúc 5g00′ sáng Thứ Bảy, ngày 17.11.2012

 Thánh Lễ An Táng đồng tế sẽ được cử hành vào lúc 8g30′ Chúa Nhật, ngày 18.11.2012
Tại nguyện đường Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.

Kính xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu MARIA AGNÈS sớm hưởng Tôn Nhan Chúa.

Xin chân thành cảm tạ.

Tm. Hội Dòng

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hùy, OP
Bề trên Tổng quyền

ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ

NỮ TU MARIA AGNÈS ĐINH THỊ LÂN

 *****

Sinh ngày 15/ 7/ 1938, tại Kiên Lao, Xuân Trường, Nam Định.

Năm 1949             : Gia nhập Nhà Phước Phú Nhai, Bùi Chu.

Năm 1954             : Di cư vào Nam.

Ngày 02/ 02/ 1956 : Vào nhà Thử, tại Thánh Tâm, Hố Nai.

Ngày 29/ 4/ 1956   : Vào nhà Tập, tại Thánh Tâm, Hố Nai.

Ngày 30/ 4/ 1957   : Khấn lần đầu tại Thánh Tâm, Hố Nai.

Năm 1957 – 1963  : Phục vụ tại Phú Riềng.

Ngày 30/ 4/ 1963   : Khấn trọn đời tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Năm 1963 – 1982  : Tổng Thư ký Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Năm 1982 – 1984  : Chị Giáo Tập viện.

Năm 1984 – 1987  : Bề trên Tu viện Truyền Tin, Tam Hiệp.

Năm 1987 – 1991  : Tổng Cố vấn I Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Năm 1991 – 1994  : Tổng Cố vấn IV Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Năm 1994 – 1996  : Phụ tá Giám tập.

Năm 1996 – 1997  : Chị Giáo Học viện Dọn Khấn Trọn

Năm 1997 – 1998  : Bề trên cộng đoàn Mẹ Trinh Thai, Bùi Hiệp.

Năm 1998 – 2000  : Nghỉ bệnh và phục vụ tại cộng đoàn Truyền Tin, Tam Hiệp.

Năm 2000 – 2003  : Bề trên cộng đoàn Thánh Giuse I, Tân Mai.

Năm 2003 – 2012  : Nghỉ hưu tại Nhà An Dưỡng Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

  

 

Comments are closed.

phone-icon