Vị Thánh kính ngày 05/11

0

Ngày 05.11

THÁNH DACARIA VÀ ELISABET

Ông bà Dacaria và Elisabet (thế kỷ thứ nhất) là cha mẹ của Gioan Tẩy Giả (kính ngày 24/06 và 29/08). Theo Tin Mừng thánh Luca 1, 5-25; 57-80 thuật lại, đang khi ông Dacaria thi hành nhiệm vụ tư tế trong đền thờ, thì sứ thần Gabriel (kính ngày 29/9) hiện đến báo cho biết trẻ Gioan sẽ được sinh ra. Thoạt nghe tin ấy, Ngài thắc mắc nghi ngờ và thỉnh cầu một dấu lạ, và Ngài đã bị câm. Mãi cho đến khi trẻ Gioan sinh ra được tám ngày, khi có cuộc tranh luận về việc đặt tên cho em, lúc ấy ông mới nói được. Vì họ hàng muốn lấy tên cha là Dacaria đặt cho con, nhưng bà Elisabet khẳng định tên cháu là Gioan. Ông Dacaria cũng xin một tấm bảng và viết: “Tên cháu là Gioan”. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông mở ra và ông nói được. Ông liền nói tiên tri như trong bài Benedictus (Lc 1,68-79). Một vài giáo phụ cho rằng Dacaria chết tử đạo, nhưng điều này không có chứng cứ lịch sử. Dù sao Ngài cũng được Giáo Hội Đông Phương kính nhớ.

Bà Elisabeth vợ của Dacaria và cũng là mẹ của Gioan Tẩy Giả, đã mang thai trong lúc tuổi già và hiếm muộn. Rồi khi được người em họ là Đức Maria thăm viếng, bà cũng cất lời ca tụng như vế thứ hai của Kinh Kính Mừng: “Em được chúc phúc giữa muôn ngàn phụ nữ, vì người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1,42). Không được như ông Dacaria, bà Elisabet không có ngày kính riêng. Lễ mừng hai vị thánh này không ghi được ghi trong Lịch Rôma.

(Sr. Maria Thu Liễu, OP chuyển ngữ từ Richard P. McBrien, The Pocket Guide To The Saints,
HarperCollins, e-books 2006)

Comments are closed.

phone-icon