Vị Thánh kính ngày 06.11

0

NGÀY 6 THÁNG 11

THÁNH PHAOLÔ THÀNH CONSTANTINOPLE, GIÁM MỤC

Thánh Phaolô thành Constantinople (300 – 350) là một người hết lòng bênh vực cho giáo lý của Công đồng Nicaea (325) để chống lại lạc thuyết Ariô (những người này phủ nhận thiên tính của Đức Giêsu Kitô). Thánh Phaolô sinh tại Thessalonica. Ngài kế nhiệm Đức Alexander trong chức vụ Giám mục thành Constantinople vào năm 336. Nhưng rồi chính Ngài cũng bị một người theo phái Ariô truất phế, đó là Eusebius thành Nicomedia – người được sự ủng hộ của hoàng đế Constantius.

Sau khi Eusebius qua đời, Thánh Phaolô đã được bầu lại, nhưng Ngài lại gặp phải sự chống đối từ phái Ariô. Biến cố này đã khiến dân chúng nổi loạn đứng lên bênh vực Thánh Phaolô vào năm 342, trong thời gian đó, vị sứ thần của đại hoàng đế đã bị thiệt mạng trong một cuộc đụng độ. Kết quả là Thánh Phaolô đã bị đi lưu đầy ở Pontus. Dưới sức ép của Giáo hội Tây Phương, Thánh Phaolô đã tiếp quản lại ngôi Giám mục Constantinople, nhưng sau đó, Ngài lại bị lưu đầy, ban đầu là ở Mesopotamia, rồi lại đến Emesa, và sau cùng là miền Cucusus thuộc nước Armenia. Tại đây, theo truyền thuyết, Thánh Phaolô đã bị những người theo giáo phái Ariô bóp cổ cho đến chết. Lễ kính Ngài không được ghi trong niên lịch của Giáo hội Rôma, nhưng ngày hôm nay vẫn được mừng kính tại các Giáo hội Hy Lạp và Chính Thống Nga.

(Sr. Maria Ánh Hồng chuyển ngữ từ Richard P. McBrien, The Pocket Guide To The Saints,
HarperCollins, e-books 2006)

Comments are closed.

phone-icon