Vị Thánh kính ngày 14/11

0

THÁNH LAWRENCE O’TOOLE, GIÁM MỤC

VÀ THÁNH JOSEPH PIGNATELLI, TU SĨ

THÁNH LAWRENCE O’TOOLE

Lawrence O’Toole (1128-1180) là một trong những Tổng Giám Mục quan trọng nhất của Dublin. Sinh tại Lorcan Ua Tuathail ở County Kildare, thuộc dòng dõi quí tộc O’Toole và O’Byrne, Lawrence O’toole bị một lãnh chúa bắt làm con tin khi lên 10 tuổi. Hai năm sau, lấy lý do xin cho con trai được phục vụ Đức Giám Mục Glendalough, cha của Lawrence đã đưa con mình về nhà.

Ước mong trở thành tu sĩ của Lawrence được gia đình ủng hộ hết mình. Dưới sự hướng dẫn của Đức Giám Mục, Lawrence trở thành một linh mục rồi được bầu làm đan viện trưởng của một tu viện lớn tại Glendalough vào năm 1153 và sau đó làm Tổng Giám Mục Dublin. Đức Cha Lawrence đã dựa theo tu luật Augustinô để cải tổ một số Dòng tu trong Giáo phận. Ngài đặc biệt quan tâm đến người nghèo, hăng say rao giảng Lời Chúa và cử hành phụng vụ.

Khi quân đội Anh xâm chiếm Ireland vào năm 1170,  Đức Tổng Giám Mục Lawrence đóng vai trò là sứ giả hòa bình trong việc hòa giải giữa Hoàng đế nước Anh và các nhà lãnh đạo Ai-len tại thượng hội đồng Cashel. Năm 1179, Đức Cha Lawrence và năm Giám Mục Ái Nhĩ Lan đã tham dự Công đồng Lateran thứ ba ở Rome và đã được bổ nhiệm làm đặc sứ của Đức giáo Hoàng tại Ireland.

Đức Cha Lawrence qua đời ngày 14 Tháng 11 năm 1180 và được phong thánh năm 1225.

THÁNH JOSEPH PIGNATELLI

Cùng ngày này, các tu sĩ Dòng Tên mừng kính thánh Joseph Pignatelli (1737-1811), người đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì Dòng Tên vào thời điểm Dòng bị Tòa Thánh ra quyết định giải thể năm 1773 và giai đoạn Dòng được phục hồi vào năm 1814.

Ngày 21/7/1773, khi Dòng Tên bị giải thể, khoảng 23.000 anh em tu sĩ không còn lời khấn, Joseph Pignatelli đã gửi thư cho Bề Trên của Dòng tại Nga để xin được tuyên lại lời khấn vì Catherine Đại đế không thi hành sắc lệnh giải thể tại quốc gia này. Sau khi tuyên lại lời khấn, vào ngày 06 tháng 7 năm 1797, cha Joseph Pignatelli trở thành Giám Tập tại Colorno là nhà tập duy nhất của Dòng Tên tại Tây Âu vào thời điểm năm 1799.

Cha Joseph Pignatelli qua đời vào ngày 15 tháng 11 năm 1811. Ba năm sau, Đức Piô VII khôi phục Dòng Tên trên toàn thế giới. Ngài được tôn phong hiển thánh vào năm 1954.

Sr.Thê Trần chuyển ngữ từ Richard P. McBrien,

The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins, e-books 2006

Comments are closed.

phone-icon